Lekeitioko Tritoi Txikia / El Pequeño Tritón de Lekeitio


Irudi hau Parisko Jean-Jacques Ducel et Fils fundizioak 1851n Londresen egindako Nazio Arteko Erakusketan aurkeztutako bat da, eta enpresa honen katalogoaren 204. orrian agertzen da.
Segur aski José Javier Uribarrenek erosiko zuen Uribarren jauregiaren lorategirako. Uribarren jauregia 1856an eraiki zen.


********************************

Esta es una de las piezas presentadas por la fundición Jean-Jacques Ducel et Fils de París en la Gran Exhibición de la Industria de Todas las Naciones celebrada en Londres en 1851, y aparece en la lámina 204 del catálogo de esta empresa.
Seguramente la adquirió José Javier Uribarren para el jardín del conocido como Palacio de Uribarren, construido en 1856.

    
      Lámina 204 del catálogo de la fundición J.J. Ducel et Fils. 1851

 
Lámina 616 del catálogo de 1903 de Val d’Osne, que demuestran la pervivencia del “Pequeño Tritón”
original de J.J. Ducel et Fils cincuenta años después de su creación.SAN PEDRO KOFRADIA ETA ZUBIETAKO JAUNTXOAK

Ohitura zahar baten amaiera

1603ko San Pedro egunean aldaketa nabarmena gertatu zen jai horietan ospatzen ohi ziren ekitaldietan.
Antzinako ohiturari jarraituz, San Pedro egunean arratsaldeko 3ak aldera, 20 dantzari baino gehiagoz osaturiko taldea kalejiran irteten zen herrian zehar. Eta herriko agintariak lagun zituztela, kargua utzitako maiordomoaren etxera abiatzen ziren txirula eta danbolinaren soinupean. Etxe horretatik San Pedro Marinelen Kofradiako kontuak zituen kaxa ateratzen zuten. Gazte horietako batzuek kaxa leporatzen zuten eta bere gainera San Pedro mozorrotutako gizon bat igotzen zen. Haren albo bietan beste gizon mozorrotu bi jartzen ziren, San Andres eta San Juan irudikatzen zituztela. Horrela, txirula eta danbolinaren soinupean eta arkabuz tiroak jaurtikiz, maiordomo berriaren etxera abiatzen ziren; eta kaxa han uzten zuten hurrengo urtera arte.
Aipatzen ari garen dantzariak Mendexako elizateko auzokoak ziren, txalupa lekeitiarretan lan egiten zuten marinelen artean aukeratuak.
Aurreko urtera arte, 1602ra alegia, aurretik azaldutako ohitura ofizialetik aparte, eta Kofradiako kontuak zituen kaxa maiordomo berriaren etxean zegoela jadanik, San Pedro egun berean, dantzariak eta mozorrotuak Zubieta etxera abiatzen ziren, txirula eta danbolinpean. Han askaria ematen zioten, ahari-okela ugariz, zortzi pitxel ardoz, bizkotxo kantitate handiz, ogiez eta hainbeste opariz osatua. Ondoren, dantzariek kalejiran Zubietako jauntxoak laguntzen zituzten Santa Maria elizaraino, non meza ospatzen zen. Horren ostean, dantzariek etorrerako era berean Adan de Yarzatarrak Zubietako etxeraino laguntzen zituzten.
Dantzariak eta mozorrotuak ez zeuden inora joatera derrigortuta, salbu eta beren borondatez horrela egitea nahi bazuten.
1603ko San Pedro egunean, baina, istiluak izan ziren San Pedro Marinelen Kofradiaren eta Zubieta etxeko ugazaben artean. Iskanbila horien sorrera da auzoko gehiengo handi batek, Sebastian Lopez del Puerto abokatuak aholkatuta eta Kontzejuaren etxean bilduta, boto bidez erabaki zutela Zubietako askarira ez joatea, ezta etxe horretako jabeak laguntzea ere. Horrek biziki haserretu zituen Zubietako jauntxoak. Eta emaitza izan zen salaketa jartzea marinelen Kofradiaren kontra Calahorrako Apezpikutzan.
Salatzailea Martín de Lariz izan zen, Lekeitioko Santa Maria parrokiako bikarioa eta Zubietako jauntxoen alderdikoa. Honek, Elizaren eta Calahorrako Apezpikutzaren interesak defendatzen zituela aitzakia hartuta, hiru apostoluak irudikatzen zituzten dantzariak nola mozorrotzen ziren salatu zuen, eta Jainkoaren kulturako ziren eliza-jantziak ospakizun profanoan erabiltzen zituztela argudiatu zuen. Salaketa horren aurrean Calahorrako Apezpikutzaren fiskal orokorrak Kofradiako maiordomoak kriminalki salatu zituen. Hauek akusazio horien kontra defendatu ziren eta zibil bidetik Bizkaiko Epaile Nagusiarengana eta Valladolideko Chancilleriako Presidente eta Entzuleengana jo zuten, zeintzuek arrazoia eman zioten Kofradiari.
1605eko San Pedro jaietan istilu gogorrak izan ziren San Pedro Kofradiako marinelen eta Lekeition aurkitzen zen Salazar jaunaren artean, Calahorrako Apezpikutzaren bisitaria. Iskanbilaren sorrera izan zen dantzariak eta apostolu mozorrotuak ukatu egin zirela Zubietako etxera joatera, horrela eskatu ziotenean. Jarrerak Salazar bisitariaren haserrea piztu zuen eta zigortzat kaxarrankaren ospakizuna debekatu zuen. Debekuak ez zuen ondoriorik izan Felipe III.ak prozesioaren ohitura errespetatzea agintzean, bere antzinatasunagatik eta ez zelako profanotzat hartzen. Gatazka horrek argi erakusten du San Pedro Kofradiako marinelek 1603an Zubietako jauntxoen kontra erabakitako boikotari eusten ziotela.

Iñaki Madariaga Valle. 2014

Lekeitio. Elizatetik hiribildura


Hiribildua fundatu aurretik

Lekeitio, 1325ean hiribildu bihurtu baino lehen, elizate bezala sortuta zegoen jadanik. Legeriari dagokionez, bere lurraldea, Lur Lauan kokatuta zegoen eta Bizkaiko Foruaren bidez gobernatzen zen. Eliza bat zuen, zeineri, jabetza pribatukoa zenez (zaldun-oinordekoena), monasterio deitzen zitzaion. Eliza hau, egile ezezaguneko deskribapen baten arabera, 1289an fundatuta zegoen. Elizaren jabetza zuenari patroia edo nagusia deitzen zitzaion.
 Goiz Erdi Aroan erabilitako monasterio hitzaren esanahiak populazio bat adierazten du. Populazioa mugarritutako barruti batez eratuta zegoen eta lurraldea eta beren baliabideak ustiatzen zituzten eliztarrez osaturik, nondik hamarrena deritzon errenta sortzen zen. Honela, monasterioa, lurraldearen antolakuntza administratibo eta zibilerako modu bat bihurtu zen. Hau dela eta, hiribilduen sorkuntza garaian, Bizkaiko lurraldea monasterioz antolatuta zegoen, zeinetara lurrak, ondasunak eta hamarrentzen zuten etxeak zeuden erantsita. Sasoi horretako monasterio eta eliz guztiek, beren eskumeneko nekazarien eta arrantzaleen hamarrena biltzen zuten.
Eliza edo monasterio batetara ez zegoen erantsita lurraldea bakarrik, bertan bizi ziren eliztarrak ere elizara lotuta zeuden han ordaintzen zuten hamarrenaren bidez. Era honetara biztanle hauek parrokia bat osatzen zuten, non, sakramentuak, eliza-otoitzak eta hamarrenaren ordainketa eliza berean partekatuz, espiritu-talde (sendi espiritual) kontzientzia hartu zuten, honela eliza nortasun kolektiboaren erreferente bihurtuz.
Lekeitioko monasterioa Adán de Yarza eta Arteaga leinuen jabetzakoa zen. Ez dakigu leinu hauek nola lortu zuten monasterioaren jabetza, baina garai hartan ondoko modu hauek erabiltzen ziren:

a) Fundazio bidez. Leinuak bere kabuz, bere lurretan edo leinuaren lurretatik hurbil, monasterio bat eraikiz. Fundazioa egin zuen leinuaren oinordekoa izanez.
b) Sari gisa. Gaztelako erregeak sari gisa emanez monasterioa, leinuak erregeari gudetan emandako laguntzaren ordainez.
c) Gomendio bidez. Arrantzale edo nekazari auzoteri batek eraikitako monasterio bat jauntxo bati utziz babesaren truke.
d) Indarraren bidez. Leinuak, auzoteri batek eraikitako monasterioa indarrez hartuz.
e) Usurpatze bidez. Leinuak, erregeak sari gisa edo auzoteri batek gomendio bidez emandako monasterio baten hamarrena betirako bereganatuz.
f) Erosketa edo truke bidez. Bere sasoian fundazioa egin zuen leinuaren oinordekoari erosiz edo trukatuz.   

Lekeitioren kasuan beharbada monasterioa leinu bien artean eraikitakoa izango zen, leinu biak mugaz arerioak baitziren, besteak beste, beren menpean zeuden lurraldeak bata bestearen alboan zituztelako hain zuzen ere. Honela, monasterioak batzen zituzten hamarrenaren bidez, leinu bien inguruko lurraldearen hamarrena banatzen zuten.
Arteagako leinuaren menpean zeuden lurraldeak Arteaga, Forua, Mundaka, Pedernales, Arratzu, Gabika, Ea, Natxitua, Murelaga, Nabarniz, Etxano, Gorozica, Kanala, Akorda eta Gamiz elizateak hartzen zituen bere baitan. 1325etik aurrera Ibarrangelu eta Arbatzegi ere bere menpean izango ziren.
Yarzatar leinuak Mendexak Berriatuarekin zuen mugatik Eako elizatera arte zabaltzen zuen bere kontrolpean zen lurraldea. Inguru honen baitan Lekeitioko hiribildua eta Mendexa, Amoroto, Gizaburuaga, Ispaster, Bedarona, Ereño, Ea, Natxitua eta Akordako elizateak izanez. 1325etik aurrera Ibarrangelu eta Arbatzegi ere bere menpean izango ziren Arteagako leinuarekin erdibana.
Adán de Yarza leinuak Lekeition du bere jatorria, Yarza dorrea bere oinetxea izanik 1289a baino lehenagotik. Dorre hau gaur egun Marina tabernaren eraikina dagoen lurrean kokatuta zegoen.
Bi leinu hauek sarri-askotan aurre eman eta borrokatu ziren beraien artean Ereño eta Ibarrengelu elizateen arteko lurraldearen kontrola zela eta. Hau dena ikusirik ondorioztatu dezakegu, Lekeitioko Santa María monasterioaren jabetza bi leinu hauena izateak, mugaz arerioak ziren bi leinuen boterearen banatze mota bat izango zela segur aski.
Yarzatarrek, bere kontrolpeko lurraldearen beste mugan, Mendexa aldetik, Berriatuako Aranzibia leinua zuten arerio.
Monasterioetako patroiek (zaldun-oinordekoek), honetan biltzen ziren hamarrenarekin geratzeaz gainera, lehentasun eskubidea zuten beren monasterioetan, zeinetaz baliatzen ziren jabetza eskubidea gauzatzeko:

a) Abadeak aukeratzeko eskubidea. Honen bitartez eliza-otoitzak egiteko behar ziren abadeak aukeratzen zituzten, kargu honetarako beren sendiko abadeen artean aukeratuz.
b) Prozesioetan lehenengo joateko eskubidea.
c) Abadeak monasterioaren atean itxaron behar zion patroiari meza hasi aurretik.
d) Mezan egiten ziren eskaintzetan, ur bedeinkatua, kandelak, ogia edo intsentsua eskaintzerakoan, beste pertsona guztiei aurrea hartzeko eskubidea.
e) Esertzeko lehentasuna. Patroiak bere eserleku berezia zuen monasterioaren aldare nagusiaren aurrean, lehenengo lerroan.
f) Hilobia elizaren leku berezian izateko eskubidea, gehienetan aldare nagusian edo honetatik hurbil, eta beste eliztarren hilobiak baino nabarmenagoa.
g) Monasterioan bere leinuaren armarria jartzeko eskubidea, aldare nagusian, atarian, arkuetan etab.

Lekeitioko hiribildua fundatu aurretik, Adán de Yarza leinuaren Yarza edo Hondarza deritzen dorrea izateaz gainera, iturri-dokumentalen arabera, baziren ere zaldun-familia ospetsuen ondoko dorre hauek: “Zareca, Urquiça, Arteyta, Guçurmendia, Hormaegi, las dos torres de Uriarte, las dos de Licona, las de Portupin y torre de Polaver.” Yarzatarren dorrea gaur egun Marina tabernaren eraikina dagoen lurrean kokatuta zegoen.


 Jauntxoen monasterioa lekeitiarrentzat

Bizkaiko Andrea izan zen María Díaz de Harok, Lekeitioko hiribilduaren fundazioa gauzatzeko, bere jabetzako eliza bat behar zuen herri honen barruan, hiribildua fundatzeko sasoian lekeitiarrei emateko eliza horren jabetza. Horretarako monasterio trukaketa bat egin zuten. Adán de Yarza eta Arteaga leinuena zen Santa Maríaren monasterioa Bizkaiko Andrearen jabetzakoa izatera pasatu zen. Ordainetan, Adán de Yarza eta Arteaga leinukoek, Ibarrangeluko y Arbatzegiko monasterioen jabetza eskuratu zuten.

Lekeitioko hiribilduaren fundazioarekin batera, Bizkaiko Andreak, Mendexa, Ispaster, Bedarona, Gizaburuaga eta Amoroto elizateen lurraldearen gaineko eskumena eman zion Lekeitioko kontseiluari. Handik aurrera, elizate horretako eliztarrak, Santa María monasterioarekin bat egin ziren, eta bertan ematen zituzten beren hamarrenak.
Fundazioaz geroztik, Santa Maria monasterioaren patronatua, hiribilduko kontseiluaren eskuetan geratu zen. Beren eliztarrek ematen zituzten hamarrenetatik bi heren hiribilduarentzat ziren eta gainerako herena Bizkaiko Andrearentzat.
XIV. mendean, Probestu lanbidea eta Bizkaiko Andreak zuen Santa María monasterioaren hamarrenaren herena, Adán de Yarza leinuari eman zizkion Gaztelako erregeak sari gisa.

Harresiaren funtzioa eta egitura-aldaketak
Lekeitioko hiribildua María Díaz de Haro Bizkaiko Andreak fundatu zuenean, 1325ean, hesi batez inguraturik zegoen jadanik, zurezko hesia izango zen segur aski.
Harresia hainbat funtzio betetzeko eraiki zen. Lehengoa, hirigunea inguruko jauntxoek zuten talde armatu txikiengandik babestea zen. Bestalde, harresiak gizarteari zein legeriari dagokionez oso bestelakoak ziren eremu bi bereizten zituen: hiria, non Logroñoko Forua ezarrita zegoen, eta inguruko baserri-mundua, zeini, harresiz inguraturik ez zegoenez, Lur Laua deitzen zitzaion eta non Bizkaiko Forua ezarrita zegoen.
Harresiaren arlo ekonomikoari begira, Bizkaiko Jauna zen hiribilduak sortzeko interesatuena, hau da, Lekeitioko hiribilduaren kasuan, inguruko Lur Lauan sakabanatuta zeuden artisauak harresiak ematen zuen ziurtasunera etorriko ziren, lanbide berriak sortuko ziren eta salgaien sarrera-irteeraren kontrol zehatzagoa egiteko aukera izango zuten. Guzti honek, zergen bidez, diru sarrera handia suposatzen zuen Bizkaiko Jaunarentzat. Diru sarrera honi gehitzen badiogu, Bizkaiko Jaunak, lurreko eta itsasoko ekoizpenari jartzen zion atxikipen fiskala, hamarrena lurrerako eta hamabostena itsasorako, negozio bikaina zen hiribildu bat sortzea.
Lekeitioko kasuan, fundazioarekin batera, María Díaz de Haro Andreak, Lekeitioko kontseiluari eman zizkion Santa Maríaren eliza eta honek batzen zituen hamarrenaren bi heren. Horrekin Lekeitioko herriak ekonomia askatasun handia lortuz.
Bestalde, Lekeitiok, beste berezitasun bat zuen Bizkaiko Andreak bertan hiribildu bat sortu nahi izateko, portua. Txikia zen, baina merkataritzarako kokapen estrategikoa zuen eta laster hasi ziren kaiaren handitze lanak. Lekeitioko portutik irteten zen Gaztelako artilea Flandeserako eta ardoa eta burdinoletako emaitzak Erresuma Baturako. Mediterraneo itsasoan ere bazebiltzan lekeitiar itsas merkatariak, Marseilla, Genoa, Korsika eta Bartzelona artean salgaiak garraiatzen.
  Fundazioaren aurreko hiribildua gaur egungo Santo Domingo (Kanpillo), Gerrikabeitia, Dendari (Gerrikabeitia kalearekin duen bidegurutzetik Gamarra kalera arte) Gamarra eta Abaroa kaleak osatuko zuten eta, egun ikusi ditzakegun harresiaren hondakinen arabera, sasoi hartan hesiak hiru atari izango zituen: Elexatea, Gamarra eta beste bat Gerrikabeitia eta Dendari kaleen bidegurutzean; Andra Mariaren eliza zaharra ere bere barnean zuela.
Urterik zehaztu ezin dugula, baina fundazio-karta eman ondoren, harresiz kanpo zeuden Dendari eta Beheko kaleak, beren inguruko kale txikiekin batera, harresi berri batekin lotu zituzten ordura arte Kanpillo ingurua eta Gerrikabeitia, Gamarra eta Abaroa kaleek osatzen zuten auzunera. Horrela, Gerrikabeitia eta Dendari kaleen bidegurutzean zegoen ataria bota egingo zuten, harresi zati berrian Ateako ataria eraikiz.
1325eko fundazioaren aurreko herri zahar haren itxura nolakoa zen ziur jakiterik ez badaukagu ere, badakigu handik aurrera sortu zen herri berriak badiaren beste aldea aukeratu zuela kokatzeko, gaur egungo Arranegi kalearen ezker eta eskuin aldeko lurrak, eta sei kale sortu ziren porturako aldapa makurrean: Apallua, Uribarria (egungo Azpiri), Intxaurrondo, La Pedrera (egungo Bergara), Atxabal eta Zaldunkale (egungo Narea).
1334ean, Bizkaiko Jauna zen Alfonso XI.ak, María Díaz de Harok emandako fundazio-karta berretsi zuen eta Arranegiko auzune berria harresi batez inguratzeko agindua eman zuen.
Horrela, 1334an eraikitzen hasitako harresiarekin, Lekeitioko hiribilduak harresiz inguratutako bi auzune izango zituen:

1) Zaharra: Kanpillo ingurua, Dendari, Beheko, Gerrikabeitia eta Abaroa kaleak osatzen zutena.
2) Berria: Arranegi, Apallua, Uribarria, Intxaurrondo, La Pedrera, Trinidade, Igualdegi eta Atxabal kaleez osatutakoa; Zaldunkale (egungo Narea) oraindik harresiaren kanpo zegoelarik, Arranegiko auzuneko errebalean. Harresi berri honek, hasiera batean, hiru atari izango zituen: Gamarra ingurukoa, Apallua kalekoa eta Atxabal kalearen ondokoa.

1490ean hiribilduak beste aldaketa bat izan zuen, auzotarrek, Bizkaiko eta Gipuzkoako zenbait hiribildutan izan ziren suteek kezkatuta, Koroari hiribildu berria, Arranegikoa, bitan zatituko zuen harresi bat eraikitzeko baimena eskatu zioten. Suaren kontrako horma hau Uribarria (egungo Azpiri) eta Intxaurrondo kaleen bitarteko estoldan eraiki zen. Horma honetan bi atari egin zituzten, bata Trinidadekoa, gaur egungo izen bereko kalean zegoena, eta bestea San Nicolás Tolentino edo Piperren Portalea zeritzana Arranegian. Sasoi honetarako Andra Mariaren eliza berriaren eraikuntza bukaturik zegoen.
1504an hiribilduko auzune biak, zaharra eta berria, inguratuko zuen harresiaren eraikuntza hasita zegoen. Urte horretan udal batzak memoriala aurkeztu zion Bizkaiko korrejidoreari, diru batze berezi bat egiteko baimena eskatuz, eraikitzen hasita zegoen harresia bukatzeko balioko zuena. Horrela, hiribilduaren fundaziotik bi menderen buruan, Lekeitio osatzen zuten alde guztiak esparru berean bilduko ziren.
Hirugarren harresi hau eraikitzeko aurrekoen trazaduraren zati batzuetaz baliatu ziren, handitu eta elkarri lotu zituzten, hiribildu osoa ingura zezan.
Hala bada, Erdi Aroan Lekeitiok bost aldi izan zituen: 1) Fundazio-karta eman aurreko herria, lehenengo harresiak inguraturik zegoena; 2) 1325az gero garatu zen hiribildua, bigarren harresia eraiki zuena; 3) Arranegi, Igualdegi, Trinidade (baita errondako kaleak ere) eta, bereziki, Dendari kaleko inguruetako auzuneak beste harresitxo batek inguraturik; 4) suteen kontrako hormaren eta hiribilduko hirugarren harresiaren eraikuntza; eta 5) harresiaz kanpoko auzuneen garapena.
Harresi berri hau, hasiera batean, etxeetatik urrun samar zegoen, erronda-kale oso zabala sortzen zelarik; erronda-kale hau egungo Igualdegi eta Trinidade kaleek, Narea kalearen ipar-ekialdeko aldeak, Arranegiko Zabalak, Arranegi kaleko itsasertzeak, Guzurmendi plazak, Gamarra kaleak eta San Kristobal plazak osatzen zuten.
XVI. mendetik aurrera, harresi berri honek, sei atari zituen kanpora begira; eta beste bik, XV. mendeko suaren kontrako harresia zeharkatzen zuten. Arku guztiek bere ataria zuten sarrailarekin, eta gauez itxi egiten ziren.
Hiribildu guztietan bezala, Lekeition, etxeak eraiki ziren erronda kaleetan, harresiaren kontra; batzuetan harresian zuloak eginez leihoak jartzeko. XII. mendearen hasieran adibidez Arranegiko Zabaleko ekialdeko etxeak eraiki ziren, eta, herriaren beste aldean, Trinidade kaleko mendebaldeko etxeak, Paskual Abaroa etorbidetik ikus daitezkeenak.
1718ko matxinada sasoian, esaterako, hiribilduak erasoak jasateko zuen arriskuen aurrean, ate berriak egin ziren, zaharrak egoera oso kaskarrean baitzeuden. Horrez gainera, gogor eta sendo eutsi zen Zumaseta ataria, eta kanoiak ipini ziren Atea eta Apallua atarietan.
Harresia eta atarietako arkuak, denboraren eraginez, hondatzen joan ziren; eta konpontze eta mantentze-lanak egiten baziren ere, zaharkituak geratu ziren eta erabiltezinak, hiribilduan mugitzen zen garraioarentzat oztopo bihurtuz. Horregatik eta haien egitekoa ez zelako beharrezkoa, 1829 eta 1888 urteen artean, zoritxarrez, guztiak bota zituzten lurrera, Astilleroko ataria izan ezik, XVIII. mende hasieran bota baitzuten.
Harresiko atariak izen ezberdinez ezagutzen ziren: dela herritarrek erabiltzen zuten izena, dela harresi bakoitzak zuen nitxoan jarritako irudiarena, edo dela besteren bat, kasu batzuetan. Ateako ataritik hasita hauek ziren:

Ateako ataria – Atari Zaharra – Zabaleko ataria – Esperantzaren ataria.- Lurrera bota zen lehena. Ziurrenik nitxo bat zuen, Esperantzaren irudiarekin. Gaur eguneko Dendari kalearen amaieran zegoen, 47 eta 52 zenbakietako eraikinen artean. Kontzejuak, 1829an, lurrera botatzea erabaki zuen, haren egoera arriskutsua zelako oinezkoen joan-etorrietarako eta gurdien pasua oztopatzen zuelako.
Ondoren gaur egungo Paskual Abaroa etorbidean gora zihoan, hurrengo ataria Zumasetakoa zelarik.

Zumasetako ataria – Yturriozeko ataria.- Gaur eguneko Artolaba eta Tortola kaleak batzen diren tokian aurkitzen zen, gaur eguneko Zumatzeta kalearen aurrean. 1884an bota zuten lurrera, Paskual Abaroa etorbidearen eraikuntzaren lehen fasean.
Hemendik gaur eguneko Paskual Abaroa etorbidetik segitzen zuen Apalluako atarira arte.

Apalluako ataria – Piedadearen ataria.- Gaur egun Gallo tabernaren eta Euskadiko Kutxaren artean dagoen kantoia ixten zuen. Nitxo bat zuen Kristo Pietatekoarekin. 1536an Marina de Irlanda auzokoak argia pizten zion gauero. 1832ko azaroan, udalak lurrera botatzea erabaki zuen, guztiz hondatuta zegoelako.
Harresia Apalluako ataritik, oraindik Paskual Abaroa etorbidetik gora, San Pedroren atarira arte zihoan.

Arraneguiko ataria - San Pedroren ataria – Nuestra Señora del Buen Viaje ataria.- Narea kalea 2ko atzeko fatxadaren eta Arranegiko zabala 3ko eraikinaren artean zegoen. Nitxo bat zuen San Pedroren irudiarekin. 1888an bota zuten lurrera. Casto de Zabala arkitektoak egin zuen lurreratzeko proiektua. Arranegiko arkuan zegoen San Pedroren irudia gaur egun dagoen tokian ipini zuten, Kofradia Zaharreko eraikinean.
Ondoren, harresia, itsas ertzetik zihoan Guzurmendiko atarira arte.

Guzurmendiko ataria – Astilleroko ataria.- Atari hau gaur egun udaletxera Arranegi kaletik sartzeko dagoen arkuan zegoen. Handik hondartzara edo ontziolara jaisten zen, non ontziak eraikitzen baitziren. Atari hau XVIII. mendearen hasieran desagertu zen, kontzeju berria eraikitzen hasi baino lehen.
Ondoren, ontzitegitik bereizten zuen orma ez oso garai baten bidez, Arranegiko auzunea eta sasoi hartako eliza lotzen zituen.

Elexateako ataria.- Andra Mariaren elizako dorrearen hegoaldeko fatxadara lotuta zegoen. Gaur egunean ere oraindik ikus daiteke Andra Mariaren elizaren dorrean harresiak utzitako aztarna, beronen arabera harresia bost metrotako garaierakoa eta babesduna zela jakin dezakegu. Hain zen estua eta altua, ezen Parrokiaren eta etxearen artean zegoen plazatxoa erabat iluntzen zuen. Horregatik agindu zen lurreratzea, baita oso zail egiten zelako prozesioetako santuen irudiak bertatik pasatzea.
Hemendik, harresia, Ateako atarira arte zihoan harekin bat eginez.

San Nicolás Tolentinoren ataria - Piperren-portalia.- Barruko edo suaren kontrako harresia zeharkatzen zuen. Arranegi kalean zegoen, Azpiri kalea 2ko atzeko fatxadaren eta Arranegi kalea 6ko eraikinaren artean. Udalak 1832an atari hau lurreratzea erabaki zuen, herriko prozesioetako santuen irudiak pasatzea oztopatu, eta hiribilduko trantsitu handieneko kalea iluntzen zuelako.

Trinidadearen ataria.- Gaur eguneko Trinitate kalean zegoen, 2 eta 9ko eraikinen artean. Suaren kontrako harresia zeharkatzen zuen bigarren ataria zen. Nitxo bat zuen Trinitatearen irudiarekin. 1832 eta 1833 urteen artean lurreratu zen; eta han zegoen irudia hormara lotutako nitxo batean gorde zen. Hortxe iraun zuen 1994ko urtera arte, berritzea erabaki zen urtera arte. Trinitate hau XVI. mendeko alabastro ingeles bat da. Gaur egun jatorrizko irudia, berriztatu ondoren, ikusgai dago Santa Maria elizako Santa Ana kaperan. Haren irudia zegoen tokian erretxinazko kopia bat ipini da.

Gaur egun lau lekutan ikus daitezke harresiaren hondakinak: 1) Trinidade kaleko etxeen atzeko fatxadan, Paskual Abaroa etorbidetik ikus daitezkeenak; 2) Narea eta Kolmenares kaleen bitarteko etxe-sailaren estoldaren behealdean; 3) Hilerriko ate aurretik hasita Dendari kaleraino heltzen dena; eta 4) Suaren kontrako harresia, Azpiri eta Intxaurrondo kaleen bitarteko estoldan.

Iñaki Madariaga Valle


Notak


Caballero divisero: Eran diviseros aquellos hidalgos que por descender del primer señor que hizo hereditaria una benefactoría (solar, título), tenían en ella ciertos derechos hereditarios denominados divisas. La Parroquia en el País Vasco-Cantábrico durante la Baja Edad Media, p.276.
  Divisa: Por divisa se entendía la parte que correspondía a cada copartícipe de la herencia paterna o familiar. Ibidem, p.276.
 Iglesia Propia: Iglesia propiedad de un señor laico, ya sea por ser construida y fundada por dicho señor; por haberla recibido por merced real; por haberse apoderado este de ella por la fuerza; por encomienda o por usurpación. La Parroquia en el País Vasco-Cantábrico durante la Baja Edad Media.
  Patrono laico: Propietario no eclesiástico de un monasterio o iglesia. Se denominó de esta forma a los caballeros diviseros a partir del siglo XIV. 
  Monasterio: Los propietarios laicos, para los cuales sus iglesias eran una propiedad privada, sobre la que las autoridades eclesiásticas no deberían tener jurisdicción alguna, denominaron a sus iglesias monasterios, ya que monasterios y abadías no estaban sujetas a la autoridad episcopal. Ibidem, p. 231-232.
Probestua = Preboste: oficial delegado, teniente del poder del señor de Bizkaia en las villas.
Para hacer cumplir las leyes, y mantener el orden en la jurisdicción de las villas, se había creado la figura del preboste; el cual tenía que mantener un local de su propiedad que hiciese las veces de cárcel, y varios hombres armados como ayudantes. El preboste era un oficial delegado, teniente del poder del señor de Bizkaia. El preboste ejercía funciones policiales al frente de la cárcel y en la ejecución de sentencias, y recaudaba en conceptos como soltura de persona o mandamiento de juez, excarcelamiento en causa civil o criminal, encerramiento que hiciera en la cárcel así como por causa de homicidio.

Bibliografia

-DESCRIPCION SUMARIA DE LA VILLA DE LEQUEITIO 1740. Trascripción y notas de Ángel Rodríguez Herrero. En Estudios Vizcaínos, Año I, nº 2. RSVAP. Bilbao 1970, p. 305-306.
Gonzalo Duo. LEKEITIO EN EL SIGLO XIX Y JOSÉ JAVIER DE URIBARREN (1791-1861). Iruña 1997.
-J.M. Gonzalez Cembellín. LA EVOLUCIÓN URBANA DE LA VILLA. “Lekeitio”.
-B. Bengoetxea, S. Cajigas, I. Pereda. LA VILLA DE LEKEITIO NÚCLEO URBANO DESDE LA ANTIGÜEDAD.
-Jaione Velilla Iriondo. ARQUITECTURA Y URBANISMO EN LEKEITIO – SIGLOS XIV AL XVIII.- Universidad de País Vasco, Serie Tesis Doctorales. 1996, p.90.
-Mª Teresa Urkullu. LA TRINIDAD DE LEKEITIO: Un nuevo alabastro ingles. KOBIE (Serie Bellas Artes), Bilbao 1997.
-Iñaki Madariaga Valle. LEKEITIOKO HARRESIAREN ATARIAKLOS PORTALES DE LA MURALLA DE LA VILLA DE LEKEITIO.

LEKEITIOKO UDAL ARTXIBOA

-Actas 1882.
-Actas 1827.
-Actas 1831-1836.
-Actas 1881-1885.
-Actas 1885-1890.

Iñigo de Artieta


Personaje histórico lekeitiano del siglo XV, fue marino, militar, armador y comerciante.
Iñigo de Artieta nació en una poderosa familia de mercaderes de la villa de Lekeitio, también conocida como Arteyta. Era hijo de Nicolás Ibáñez de Atieta. Estuvo casado con Marina de Arriaga y tuvo al menos un hijo llamado Juan Nicolás de Artieta. Fueron sus hermanos Juan Nicolás de Artieta, alcalde de Lekeitio, Francisco de Artieta, preboste de la villa de Tabita de Durango, y María de Meceta, esposa de Juan Pérez de Landa, propietarios de una torre en el barrio de Uriarte, actualmente palacio de Uriarte en la calle Santo Domingo.
Era propietario de una torre sita en el interior de la villa, en la zona denominada Elexatea o Plaza Vieja, que se encontraba frente a la portada principal de la iglesia de Santa María.
Su padre, Nicolás Ibáñez de Artieta, fue también marino, armador y comerciante. Fundó la Capilla Vieja del convento de Santo Domingo de Lekeitio y estuvo presente con sus barcos en las diferentes Armadas que mandaron formar los Reyes Católicos contra sus enemigos.
En 1476 se preparó una flota militar, capitaneada por Charles de Valera, para luchar contra los barcos portugueses que traían oro y esclavos de sus posesiones de Guinea. Para ello se fletaron 12 embarcaciones (3 naves vizcaínas y 9 carabelas andaluzas), una carabela vizcaína era propiedad de Iñigo de Artieta e iba comandada por Antón Martínez Nieto y fletada por 80.000 maravedís. Estos enfrentamientos entre Castilla y Portugal se producían por varias causas, una de ellas era la crisis de sucesión al trono de Castilla, y otra la pugna que mantenían ambas partes por el comercio de Guinea, por la monopolización que de la ruta africana pretendía Portugal. La actuación de ésta flota contra los intereses de Portugal en África fue decisiva a la hora de firmar el tratado de Alcáçovas en 1479, por el cual se ponía fin a la guerra por la sucesión al trono de Castilla.
En 1477 participó como armador con su carabela Santa María Magdalena en una nueva flota militar con destino a Guinea para la guerra contra Portugal, la nave fue fletada por el doctor Rodríguez Lilo, del Consejo de su Majestad, cumpliendo órdenes del militar Alonso Fernández de Lugo. El patrón de la carabela de Artieta fue Antón Martínez Nieto. Artieta acusó al doctor Lilo de no haberle pagado el viaje de regreso de la expedición, el impago ascendía a 260.000 maravedís. Iñigo a su vez fue denunciado de impago de salarios por el patrón Martín Nieto, terminando en la cárcel, donde Artieta hubo de renunciar bajo presiones a las cantidades que le correspondían. Tras salir de prisión reclamó ante escribano, pero Fernández de Lugo consiguió que éste no le notificase y Artieta no recuperó el dinero que se le debía.
Entre los años 1477 y 1498 sus barcos actuaron en el Mediterráneo, uniendo comercialmente la península Ibérica con las islas Baleares y éstas con la península Itálica (Génova, Pisa, Nápoles, Venecia, Gaeta…) y Sicilia. Entre los artículos que transportaban se encontraban comestibles como sardina, atún, trigo y sal. Uno de los barcos con los que comerció en el Mediterráneo se llamaba María Grasa. Artieta vendió ésta embarcación en Génova y en 1484 construyó en Lekeitio otra más grande. Durante estos viajes por el Mediterráneo se dedicó también al corso e hizo varios apresamientos de naves. También compraba tanto telas como otros artículos por encargo de la iglesia de Santa María de Lekeitio.
En esta época Génova era enemiga de la Corona castellana, pero ni siquiera entonces dejaban los vizcaínos de comerciar con los genoveses. En una ocasión, en 1482, Iñigo de Artieta cargaba su nao en el puerto de Palermo con paños de comerciantes genoveses, cuando tuvo que enfrentarse a Luís de Pexo (Luís Pejón) que trataba de impedir la transacción por comerciar con enemigos de la Corona castellana. En la pelea Artieta se apoderó del barco de Pexo, pero fue juzgado por ello y condenado a pagar 1.000 ducados a Luís de Pexo. Los armadores de barcos lekeitianos pagaban el 1% de sus beneficios a la fábrica de Santa Mª de Lekeitio. Iñigo de Artieta declaró 500 ducados de beneficio por el citado apresamiento de la nave de Luís de Pexo, por lo que ingresó 5 ducados a la fábrica de Santa María.
El 20 de septiembre de 1487 se presentó el Teniente de Preboste de la villa de Lekeitio en la torre de Iñigo de Artieta con una carta de los Reyes Católicos en la que se le acusaba de haber asaltado y robado, cuatro meses antes, todas las mercancías de un barco propiedad del rey de Nápoles que se encontraba en el puerto de Otranto (Reino de Nápoles), ascendiendo todo lo robado a sesenta mil ducados de oro. Su representante legal, Domingo de Amezqueta, le defendió aduciendo que el apresamiento se había producido en la costa de Tarento (Reino de Nápoles) y no en Otranto, y que el barco era propiedad de Cide Amed, moro alejandrino con ropa de moros tunecinos, y no carraca del rey de Nápoles. Aducía también en su defensa que la toma fue hecha por Iñigo de Artieta el día doce de febrero de 1486 y no en la fecha que se le imputaba. En la mencionada carta se ordenaba que Iñigo de Artieta fuese detenido y que todos sus bienes fuesen embargados. Iñigo de Artieta no pudo ser hallado pero, entrando en su torre el Teniente de Preboste y el Alcalde con los deás miembros del Concejo, hicieron inventario de todos los bines que hallaron en la dicha torre. Fueron tambien inventariados la nao Santa María que se encontraba fondeada en Luzaar (fondeadero situado en el término de la villa), así como todos los pertrechos de la dicha nao que se encontraban unos en el campo del astillero, otros en el Arenal y los demás en Arranegi. Todos estos bienes fueron puestos bajo embargo en manos de los hombres buenos del Concejo de la villa de Lekeitio. Este caso se puede englobar entre otros tantos de corso y piratería que sucedían en la época que tratamos.
Por este apresamiento, Iñigo de Artieta, declaró 5.300 ducados de beneficio, por lo que ingresó 53 ducados a la fábrica de Santa María.
La piratería era una lacra para el comercio marítimo de la época. En la Edad Media se denominaba corso a la campaña que hacían por mar los buques mercantes con permiso expedido por el rey (patente de corso) para perseguir, visitar y capturar buques de países con los que el rey se encontraba en guerra. El corso nació como guerra privada sobre los mares para la defensa de las naves de comercio de las acometidas de los piratas. Pero muchos de los navegantes que tenían patente de corso aprovechaban la menor ocasión para ejercer la piratería. Cuando un conflicto bélico finalizaba y se firmaban los tratados de paz, quedaban perdonadas todas las acciones de corso y piratería realizadas en el curso del mismo y, en consecuencia, no podían ser reclamadas ante la justicia.
En 1491 se concedió a Iñigo de Artieta un permiso para la construcción de una carraca, para lo cual sus majestades despacharon una carta por la que se instaba al Corregidor para que no se le cobrase ningún impuesto ni sufriese ningún daño por la construcción de la mencionada carraca que se estaba realizando en Laida. Los Reyes Católicos daban estas facilidades a los armadores para incentivar la construcción de barcos que, cuando fuese necesario formar una armada, pondrían los armadores a su disposición.
En septiembre de 1492 se encontraba terminada la construcción de una nao que Iñigo de Artieta había hecho en Génova por mandato de los reyes Católicos, pero estos recelaban de la reacción de sus enemigos genoveses para con la mencionada nao, por lo que la Cancillería de la Corona expidió una orden para que los genoveses que residían en el reino de Castilla escribiesen a Génova pidiendo que la mencionada nao de Iñigo de Artieta no fuese secuestrada ni recibiese ningún daño. En la misma orden se les avisaba de que, si la nao recibía algún daño, los genoveses residentes en el reino de Castilla lo pagarían con sus bienes.
Los reyes, desde años atrás, venían otorgando privilegios a los armadores que construyeran naves cada vez más grandes, así en 1436, premiaban los barcos de más de 600 toneles de capacidad. En 10 de noviembre de 1495 dieron los reyes una nueva provisión por la que ordenaban que, para fomentar la construcción de grandes navíos se abonasen 100 maravedís de gratificación anual por tonelada a los armadores de los que pasasen de 600 toneladas. Otra real provisión de Isabel la Católica del 15 de octubre de 1502 mandaba al corregidor de Vizcaya promover la construcción de barcos de guerra de gran tamaño. En esta línea de promoción de grandes barcos hay un documento que atestigua esta ayuda de los Reyes a Iñigo de Artieta, dada en 1 de julio de 1503, por la nave de 900 toneles que construía en Lekeitio.
Sin embargo la picaresca vasca fomentaba la construcción de barcos de mayor tonelaje cada vez, con la perspectiva de venderlos rápidamente y encargar la construcción de otros. Por esto en tiempos de Isabel la Católica se prohibió a vizcaínos y guipuzcoanos revender rápidamente las naves construidas en astilleros vascos.
Colon, a su vuelta del descubrimiento del nuevo continente, arribo en primer lugar a tierras portuguesas dando a conocer su descubrimiento al rey Juan II de Portugal, el cual dio orden de preparar una armada para dirigirse a los territorios descubiertos. Ante una posible acción hostil del monarca portugués, los Reyes Católicos, en septiembre de 1492 comenzaron la organización de la denominada Armada de Vizcaya, pensada en principio para refuerzo y defensa de la flota que partiría con Colon en su segundo viaje al nuevo continente.
Los agentes reales encargados de organizar la formación de la citada armada fueron el contador mayor de cuentas Alfonso de Quintanilla y el miembro del Consejo Real, doctor Andrés de Villalón. Iñigo de Artieta participó activamente en la organización de esta armada, de la cual fue nombrado Capitán General. El encargado de reunir las embarcaciones que la formarían fue el capitán bilbaíno Juan de Arbolancha. Esta armada se concibió desde el primer momento como una fuerza de choque, capaz de ser usada exclusivamente como máquina militar, se mandó formar con navíos de guerra a las órdenes de un Capitán General, que era un militar. La misión principal de la armada era proteger la navegación castellana, tanto en el Estrecho como en las costas atlánticas, así como para frenar a los navíos portugueses en la pugna que por el control de la ruta al nuevo continente descubierto mantenían las coronas castellana y portuguesa. La partida de la armada hacia Andalucía se produjo en julio de 1493, desde Bermeo y Portugalete. La flota estaba compuesta por una carraca propiedad de Iñigo de Artieta, una nao mayor, dos naos medianas y una nao menor. A ellas hay que sumar una pequeña carabela, proporcionada por Iñigo de Artieta, para ayuda de la carraca. La carraca estaba mandada por Iñigo de Artieta, fue tasada en 1.000 toneles y contaba con una tripulación de 350 hombres, de los cuales 100 marineros y 250 hombres de armas, así como de más de 100 piezas de artillería.
Eduardo Aznar Vallejo, en su obra Marinos vascos en la guerra naval de Andalucía durante el siglo XV, escribe que Iñigo de Artieta llevaba embarcado a su hijo en esta armada.
La nao menor era propiedad de Nicolás Ibáñez de Artieta, seguramente pariente de Iñigo, pero no se ha podido saber en que grado.
La armada de Vizcaya protagonizó varias persecuciones de naves portuguesas en el Estrecho mientras los Reyes de Castilla y Portugal continuaban las negociaciones encaminadas a repartirse el océano y a delimitar las fronteras africanas.
El 25 de septiembre de 1493 partió Colón para América por segunda vez. Las negociaciones con Portugal debían ir por buen camino y los Reyes Católicos decidieron no mandar la armada de Vizcaya en apoyo del segundo viaje de Colon a América. El 3 de octubre la armada partió de Adra (Almería), para transportar al rey Boabdil y sus súbditos a África, y el 23 de febrero de 1494 Iñigo de Artieta se encontraba ya de regreso en Cádiz. En total se transportaron 6.320 personas.
Por una Carta Real de 29 de diciembre de 1493 los reyes dispusieron que el capitán general de la Armada de Vizcaya, Iñigo de Artieta, organizase el transporte del ejercito expedicionario para la conquista de Tenerife. El mencionado ejército debía estar en Tenerife antes de mediados del mes de marzo de 1494. Pero Artieta, al que Alfonso Fernandez de Lugo adeudaba todabía cantidades importantes por su participación como armador en la flota que en 1477 hizo la guerra a Portugal en Guinea, fue exponiendo una serie de excusas, hasta que finalmente, Lugo tuvo que fletar naves de particulares para transportar las tropas mercenarias, animales y pertrechos de guerra.
En junio de 1494 la armada se encontraba en el Estrecho, donde aprovechaba el paso de embarcaciones para asaltarlas. Este hecho motivó la intervención de la corona, que ordenó a las tripulaciones permanecer en Cádiz y respetar a los navíos portugueses.
Tras la firma de la paz con Portugal mediante el tratado de Tordesillas el 7 de junio de 1494, se acordó licenciar la Armada de Vizcaya y satisfacer su paga, por no ser ya necesarios sus servicios. Sin embargo los ataques turcos a Sicilia y Nápoles desaconsejaron tal medida y se le volvió a contratar desde el 20 de agosto hasta marzo del siguiente año para formar parte de la Armada de Sicilia. En esta expedición, Iñigo de Artieta, iba también al mando de la Armada de Vizcaya, la cual fue acrecentada en 7 carabelas y debía estar en Sicilia en septiembre de 1494 para unirse a las 20 naves que allí se preparaban.
Llegada la Armada de Vizcaya a Sicilia se puso a las órdenes de Garcerán de Requesens, Capitán General de la Armada de Sicilia, creada para la defensa de Sicilia y Nápoles del ataque turco, y con la cual participó en el bloqueo de Gaeta consiguiendo que sus enemigos no pudiesen recibir alimentos por mar. Navegaba en esta ocasión Iñigo en compañía de su hermano Francisco de Artieta, preboste de la villa de Tabita de Durango.
Iñigo de Artieta era poseedor de una merced real para cuatro lanzas mareantes. La concesión de una merced tenía por objeto que el que disfrutaba de ella realizase cierto trabajo provechoso para los reyes (para el Estado). Por tanto, la concesión de una merced tenía en el Señorío de Vizcaya el exclusivo fin de que el beneficiario de ella sirviese al Estado con un armamento en proporción a la cuantía de la concesión. El beneficiario de una merced pagaba con ella un número prefijado de lanzas o ballesteros que eran quienes se encargaban de combatir por él cuando el rey convocaba a las armas. En Bizkaia casi todas las lanzas y ballesteros que se concedían eran mareantes, y su obligación era servir por mar exclusivamente.
El mismo Iñigo de Artieta, en 1503, contrató con las religiosas Dominicas de Lekeitio, ante el escribano Juan Ortiz de Jáuregui, la cesión de 8.600 maravedís de juro que recibía anualmente de los reyes Católicos. De estos maravedís destinó 6.000 para una capellanía que diariamente celebrase una misa diaria por su alma, y los otros 2.600 para que la comunidad religiosa construyese una capilla, en la cual él y sus sucesores fueran sepultados. A su muerte, ocurrida entre 1510 y 1512, fue enterrado en la mencionada capilla.


Iñaki Madariaga Valle

Bergara kalea 16ko Jasokundearen irudia
Lekeitioko Bergara kaleko 16 zenbakiaren 1. solairuko balkoiaren eskuinean alabastrozko plaka bat zegoen Jasokundeko Andra Mariaren irudiarekin. Bertako auzokide izandakoak ez dira ados jartzen, baina, 1957 eta 1964 urte bitartean, plaka hori, saldu edo norbaiti eman egin zioten.
Bergara kaleko auzokideak izandakoen esanetan, plaka hori, Bergara kaleko 16 zenbakian bizi zen kapitain batek, Lekeitiotik urrun zegoen portu bateko hondartzan, aurkitutakoa da. Kapitain horrek auzokoei baimena eskatu eta 1. solairuko balkoiaren parean jarri zuen alabastrozko plaka.
Herriko kanta batek dioenez otsailaren lehena zen Jasokundeko Andra Mariaren irudia Bergara kaleko 16 zenbakiaren fatxadatik kendu zuten eguna.
2008ko abuztuaren 14an Bilboko Eliz Museoko teknikari batekin batzartu nintzen, berau Jasokundeko Andra Mariaren irudiaren jabearekin batzartu ondoren. Jabeak plaka erakutsi zion eta gainera argazkiak ateratzeko baimena eman zion. Teknikari honek izandako batzarrean ateratako irudiaren argazki bat erakutsi zidan.
Plaka horretan Jasokundeko Andra Mariaren irudia agertzen da erliebean tailaturik, eta ondoko hau da Bilboko Eliz Museoko teknikariak egiten duen irudiaren deskribapena:

Asunción de la Virgen, envuelta en mandarla sostenida por ángeles, con la figura de Dios Padre en lo alto, a cuyos lados se disponen dos ángeles músicos de los que sólo se conserva uno, el de la izquierda que tañe un arpa, pues el ángulo opuesto está roto. También incorpora la figura de Santo Tomás recogiendo el cinturón que le tiende la Virgen. El relieve apenas conserva su policromía original, y sus medidas son 27,5 x 47,9 cm.

Iñaki Madariaga Valle

LA IMAGEN DE LA ASUNCIÓN DE BERGARA 16
En la fachada del nº 16 de la calle Bergara de Lekeitio, a la derecha del balcón del primer piso, según se mira desde la calle, había una placa de alabastro con la imagen de La Asunción tallada en relieve, la cual, según unos vecinos fue vendida y según otros donada, entre los años 1957 y 1964.
Cuentan los vecinos más antiguos de la calle Bergara que la citada placa fue hallada fuera de Lekeitio, en la playa de un lejano puerto, por un capitán que en aquel entonces tenía su domicilio en el nº 16 de la calle Bergara y que éste pidió permiso a la vecindad para poner la imagen en la fachada, a la altura del primer piso del mencionado inmueble.
Según dice una canción popular, fue un primero de febrero el día en que se quitó la imagen de la fachada del nº 16 de la calle Bergara.
El 14 de agosto de 2008 me reuní con un técnico del Museo Eclesiástico de Bilbao, tras entrevistarse éste con el propietario de la placa. El propietario le había enseñado la placa de alabastro y había permitido que el equipo del Museo Eclesiástico hiciese varias fotografías de ella. En un posterior encuentro con el mencionado técnico, éste me enseñó una de las fotografías de la placa de alabastro.
En la placa se encuentra tallada en relieve la imagen de La Asunción, y la descripción que de ella hace dicho tecnico del Museo Eclesiástico de Bilbao es la siguiente:

Asunción de la Virgen, envuelta en mandarla sostenida por ángeles, con la figura de Dios Padre en lo alto, a cuyos lados se disponen dos ángeles músicos de los que sólo se conserva uno, el de la izquierda que tañe un arpa, pues el ángulo opuesto está roto. También incorpora la figura de Santo Tomás recogiendo el cinturón que le tiende la Virgen. El relieve apenas conserva su policromía original, y sus medidas son 27,5 x 47,9 cm.

Iñaki Madariaga Valle

La imagen de Santa Katalina de Bergara Kalea 2


La imagen de Santa Katalina, que se encontraba colocada en la fachada principal de la torre Maguregi, sita en el nº 2 de la calle Bergara de Lekeitio, se apeó de su lugar en el verano de 2003 para que técnicos cualificados viesen de que material estaba hecha y en que estado se encontraba. Tras ser apeada de la fachada se pudo comprobar que la imagen se encontraba labrada en alabastro, así como que se encontraba en muy mal estado, por lo cual y debido a su valor artístico fue guardada en custodia en el archivo municipal de Lekeitio.
Ésta imagen es propiedad de los vecinos del mencionado inmueble, entre los que se encuentra José Mari Zugadi, el cual ha ejercido de representante de la comunidad de propietarios de la torre Maguregi en todos los tramites para la consecución de la restauración de la imagen. Éste se preocupó de buscar e investigar toda la información referente a la imagen que le fue posible, y de darla a conocer. Finalmente, en respuesta a todos estos contactos, el Museo Eclesiástico de Bilbao se interesó por la imagen.
Siendo 15 de enero de 2004, la imagen se encontraba todavía en el archivo municipal del Ayuntamiento de Lekeitio en espera de que los propietarios decidiesen lo que se debía hacer con ella.
En agosto de 2004, la imagen fue trasladada al Museo Eclesiástico de Bilbao para proceder a su restauración, la cual duró más de dos años, y fue realizada por María Urrutikoetxea, técnica de éste museo. En diciembre de 2006 se encontraba ya restaurada.
El Museo Eclesiástico de Bilbao realizó dos réplicas de la imagen original. Una se ha colocado en el lugar en que se encontraba la original, en la fachada de la torre Maguregui, y la otra se la quedará el citado museo para la exposición sobre la escultura de la época Gótico Tardía, 1475-1525, que está preparando.
La imagen original restaurada, propiedad de los vecinos de la torre Maguregi, ha sido cedida al pueblo de Lekeitio y éste se la ha cedido en custodia a la iglesia de Santa María de la Asunción, en la cual se encuentra expuesta en la capilla de Santa Ana.
El día 19 de diciembre de 2006 a las 19,00 horas, en el Kultur-etxe, se dio una charla sobre el arte escultórico de la imagen y sus vicisitudes a lo largo de la historia, procediendo también a la presentación de la imagen original y una de las copias. Los conferenciantes fueron los técnicos del Museo Eclesiástico de Bilbao: Juan Manuel González Cembellín, Jesús Muñiz Petralanda y María Urrutikoetxea.
La imagen de Santa Katalina es un alabastro inglés del siglo XV (1420-1460). La piedra para su realización fue sacada de una cantera de alabastro de Inglaterra.
Debido a la acumulación de las diferentes pinturas que a lo largo del tiempo se le han ido añadiendo a la imagen, tenía ésta, antes de la restauración, una capa de pintura de un grosor de 3 milímetros. La capa de pintura que se ve en la imagen ya restaurada es del año 1600 poco más o menos.
Los colores que se han dado a las dos réplicas realizadas en resina por el museo, son una recreación de los primeros colores que pudieron darse a la imagen tras su realización en el siglo XV (1420-1460).
Con ésta talla de Santa Katalina son cinco los alabastros que se han catalogado en Lekeitio, los otros cuatro son: la Trinidad que se encuentra en el tímpano de la portada principal de la iglesia de Santa María de la Asunción; la Trinidad que se encontraba en la calle de su nombre; una escultura con dos imágenes, de las cuales una representa al Arcángel San Gabriel y la otra imagen esta coronada pero desconozco de que santo se trata, de colección privada; y una placa con la imagen de La Asunción que se encontraba en la fachada del nº 16 de la calle Bergara de colección privada.

HISTORIA

Dicen ciertos vecinos de la calle Bergara y ancianos de Lekeitio, y se ha escrito sobre ello, que la imagen de Santa Katalina que nos ocupa procede de la ermita de Santa Katalina de de Lekeitio.
Según éstos, en 1920 la mandó poner en la fachada de la torre Maguregi Santiago de Bandaormaetxea Labiduria, propietario de la torre, el cual era también propietario de la ermita de Santa Katalina en aquél tiempo.
En 1926, Santiago Bandaormaetxea vendió a Ramón Ibarra y López de Calle el caserío y la ermita de Santa Katalina con los terrenos pertenecientes a ella.

Iñaki MADARIAGA VALLE