Lekeitio. Elizatetik hiribildura


Hiribildua fundatu aurretik

Lekeitio, 1325ean hiribildu bihurtu baino lehen, elizate bezala sortuta zegoen jadanik. Legeriari dagokionez, bere lurraldea, Lur Lauan kokatuta zegoen eta Bizkaiko Foruaren bidez gobernatzen zen. Eliza bat zuen, zeineri, jabetza pribatukoa zenez (zaldun-oinordekoena), monasterio deitzen zitzaion. Eliza hau, egile ezezaguneko deskribapen baten arabera, 1289an fundatuta zegoen. Elizaren jabetza zuenari patroia edo nagusia deitzen zitzaion.
 Goiz Erdi Aroan erabilitako monasterio hitzaren esanahiak populazio bat adierazten du. Populazioa mugarritutako barruti batez eratuta zegoen eta lurraldea eta beren baliabideak ustiatzen zituzten eliztarrez osaturik, nondik hamarrena deritzon errenta sortzen zen. Honela, monasterioa, lurraldearen antolakuntza administratibo eta zibilerako modu bat bihurtu zen. Hau dela eta, hiribilduen sorkuntza garaian, Bizkaiko lurraldea monasterioz antolatuta zegoen, zeinetara lurrak, ondasunak eta hamarrentzen zuten etxeak zeuden erantsita. Sasoi horretako monasterio eta eliz guztiek, beren eskumeneko nekazarien eta arrantzaleen hamarrena biltzen zuten.
Eliza edo monasterio batetara ez zegoen erantsita lurraldea bakarrik, bertan bizi ziren eliztarrak ere elizara lotuta zeuden han ordaintzen zuten hamarrenaren bidez. Era honetara biztanle hauek parrokia bat osatzen zuten, non, sakramentuak, eliza-otoitzak eta hamarrenaren ordainketa eliza berean partekatuz, espiritu-talde (sendi espiritual) kontzientzia hartu zuten, honela eliza nortasun kolektiboaren erreferente bihurtuz.
Lekeitioko monasterioa Adán de Yarza eta Arteaga leinuen jabetzakoa zen. Ez dakigu leinu hauek nola lortu zuten monasterioaren jabetza, baina garai hartan ondoko modu hauek erabiltzen ziren:

a) Fundazio bidez. Leinuak bere kabuz, bere lurretan edo leinuaren lurretatik hurbil, monasterio bat eraikiz. Fundazioa egin zuen leinuaren oinordekoa izanez.
b) Sari gisa. Gaztelako erregeak sari gisa emanez monasterioa, leinuak erregeari gudetan emandako laguntzaren ordainez.
c) Gomendio bidez. Arrantzale edo nekazari auzoteri batek eraikitako monasterio bat jauntxo bati utziz babesaren truke.
d) Indarraren bidez. Leinuak, auzoteri batek eraikitako monasterioa indarrez hartuz.
e) Usurpatze bidez. Leinuak, erregeak sari gisa edo auzoteri batek gomendio bidez emandako monasterio baten hamarrena betirako bereganatuz.
f) Erosketa edo truke bidez. Bere sasoian fundazioa egin zuen leinuaren oinordekoari erosiz edo trukatuz.   

Lekeitioren kasuan beharbada monasterioa leinu bien artean eraikitakoa izango zen, leinu biak mugaz arerioak baitziren, besteak beste, beren menpean zeuden lurraldeak bata bestearen alboan zituztelako hain zuzen ere. Honela, monasterioak batzen zituzten hamarrenaren bidez, leinu bien inguruko lurraldearen hamarrena banatzen zuten.
Arteagako leinuaren menpean zeuden lurraldeak Arteaga, Forua, Mundaka, Pedernales, Arratzu, Gabika, Ea, Natxitua, Murelaga, Nabarniz, Etxano, Gorozica, Kanala, Akorda eta Gamiz elizateak hartzen zituen bere baitan. 1325etik aurrera Ibarrangelu eta Arbatzegi ere bere menpean izango ziren.
Yarzatar leinuak Mendexak Berriatuarekin zuen mugatik Eako elizatera arte zabaltzen zuen bere kontrolpean zen lurraldea. Inguru honen baitan Lekeitioko hiribildua eta Mendexa, Amoroto, Gizaburuaga, Ispaster, Bedarona, Ereño, Ea, Natxitua eta Akordako elizateak izanez. 1325etik aurrera Ibarrangelu eta Arbatzegi ere bere menpean izango ziren Arteagako leinuarekin erdibana.
Adán de Yarza leinuak Lekeition du bere jatorria, Yarza dorrea bere oinetxea izanik 1289a baino lehenagotik. Dorre hau gaur egun Marina tabernaren eraikina dagoen lurrean kokatuta zegoen.
Bi leinu hauek sarri-askotan aurre eman eta borrokatu ziren beraien artean Ereño eta Ibarrengelu elizateen arteko lurraldearen kontrola zela eta. Hau dena ikusirik ondorioztatu dezakegu, Lekeitioko Santa María monasterioaren jabetza bi leinu hauena izateak, mugaz arerioak ziren bi leinuen boterearen banatze mota bat izango zela segur aski.
Yarzatarrek, bere kontrolpeko lurraldearen beste mugan, Mendexa aldetik, Berriatuako Aranzibia leinua zuten arerio.
Monasterioetako patroiek (zaldun-oinordekoek), honetan biltzen ziren hamarrenarekin geratzeaz gainera, lehentasun eskubidea zuten beren monasterioetan, zeinetaz baliatzen ziren jabetza eskubidea gauzatzeko:

a) Abadeak aukeratzeko eskubidea. Honen bitartez eliza-otoitzak egiteko behar ziren abadeak aukeratzen zituzten, kargu honetarako beren sendiko abadeen artean aukeratuz.
b) Prozesioetan lehenengo joateko eskubidea.
c) Abadeak monasterioaren atean itxaron behar zion patroiari meza hasi aurretik.
d) Mezan egiten ziren eskaintzetan, ur bedeinkatua, kandelak, ogia edo intsentsua eskaintzerakoan, beste pertsona guztiei aurrea hartzeko eskubidea.
e) Esertzeko lehentasuna. Patroiak bere eserleku berezia zuen monasterioaren aldare nagusiaren aurrean, lehenengo lerroan.
f) Hilobia elizaren leku berezian izateko eskubidea, gehienetan aldare nagusian edo honetatik hurbil, eta beste eliztarren hilobiak baino nabarmenagoa.
g) Monasterioan bere leinuaren armarria jartzeko eskubidea, aldare nagusian, atarian, arkuetan etab.

Lekeitioko hiribildua fundatu aurretik, Adán de Yarza leinuaren Yarza edo Hondarza deritzen dorrea izateaz gainera, iturri-dokumentalen arabera, baziren ere zaldun-familia ospetsuen ondoko dorre hauek: “Zareca, Urquiça, Arteyta, Guçurmendia, Hormaegi, las dos torres de Uriarte, las dos de Licona, las de Portupin y torre de Polaver.” Yarzatarren dorrea gaur egun Marina tabernaren eraikina dagoen lurrean kokatuta zegoen.


 Jauntxoen monasterioa lekeitiarrentzat

Bizkaiko Andrea izan zen María Díaz de Harok, Lekeitioko hiribilduaren fundazioa gauzatzeko, bere jabetzako eliza bat behar zuen herri honen barruan, hiribildua fundatzeko sasoian lekeitiarrei emateko eliza horren jabetza. Horretarako monasterio trukaketa bat egin zuten. Adán de Yarza eta Arteaga leinuena zen Santa Maríaren monasterioa Bizkaiko Andrearen jabetzakoa izatera pasatu zen. Ordainetan, Adán de Yarza eta Arteaga leinukoek, Ibarrangeluko y Arbatzegiko monasterioen jabetza eskuratu zuten.

Lekeitioko hiribilduaren fundazioarekin batera, Bizkaiko Andreak, Mendexa, Ispaster, Bedarona, Gizaburuaga eta Amoroto elizateen lurraldearen gaineko eskumena eman zion Lekeitioko kontseiluari. Handik aurrera, elizate horretako eliztarrak, Santa María monasterioarekin bat egin ziren, eta bertan ematen zituzten beren hamarrenak.
Fundazioaz geroztik, Santa Maria monasterioaren patronatua, hiribilduko kontseiluaren eskuetan geratu zen. Beren eliztarrek ematen zituzten hamarrenetatik bi heren hiribilduarentzat ziren eta gainerako herena Bizkaiko Andrearentzat.
XIV. mendean, Probestu lanbidea eta Bizkaiko Andreak zuen Santa María monasterioaren hamarrenaren herena, Adán de Yarza leinuari eman zizkion Gaztelako erregeak sari gisa.
Harresiaren funtzioa eta egitura-aldaketak

Lekeitioko hiribildua María Díaz de Haro Bizkaiko Andreak fundatu zuenean, 1325ean, hesi batez inguraturik zegoen jadanik, zurezko hesia izango zen segur aski.
Harresia hainbat funtzio betetzeko eraiki zen. Lehengoa, hirigunea inguruko jauntxoek zuten talde armatu txikiengandik babestea zen. Bestalde, harresiak gizarteari zein legeriari dagokionez oso bestelakoak ziren eremu bi bereizten zituen: hiria, non Logroñoko Forua ezarrita zegoen, eta inguruko baserri-mundua, zeini, harresiz inguraturik ez zegoenez, Lur Laua deitzen zitzaion eta non Bizkaiko Forua ezarrita zegoen.
Harresiaren arlo ekonomikoari begira, Bizkaiko Jauna zen hiribilduak sortzeko interesatuena, hau da, Lekeitioko hiribilduaren kasuan, inguruko Lur Lauan sakabanatuta zeuden artisauak harresiak ematen zuen ziurtasunera etorriko ziren, lanbide berriak sortuko ziren eta salgaien sarrera-irteeraren kontrol zehatzagoa egiteko aukera izango zuten. Guzti honek, zergen bidez, diru sarrera handia suposatzen zuen Bizkaiko Jaunarentzat. Diru sarrera honi gehitzen badiogu, Bizkaiko Jaunak, lurreko eta itsasoko ekoizpenari jartzen zion atxikipen fiskala, hamarrena lurrerako eta hamabostena itsasorako, negozio bikaina zen hiribildu bat sortzea.
Lekeitioko kasuan, fundazioarekin batera, María Díaz de Haro Andreak, Lekeitioko kontseiluari eman zizkion Santa Maríaren eliza eta honek batzen zituen hamarrenaren bi heren. Horrekin Lekeitioko herriak ekonomia askatasun handia lortuz.
Bestalde, Lekeitiok, beste berezitasun bat zuen Bizkaiko Andreak bertan hiribildu bat sortu nahi izateko, portua. Txikia zen, baina merkataritzarako kokapen estrategikoa zuen eta laster hasi ziren kaiaren handitze lanak. Lekeitioko portutik irteten zen Gaztelako artilea Flandeserako eta ardoa eta burdinoletako emaitzak Erresuma Baturako. Mediterraneo itsasoan ere bazebiltzan lekeitiar itsas merkatariak, Marseilla, Genoa, Korsika eta Bartzelona artean salgaiak garraiatzen.
  Fundazioaren aurreko hiribildua gaur egungo Santo Domingo (Kanpillo), Gerrikabeitia, Dendari (Gerrikabeitia kalearekin duen bidegurutzetik Gamarra kalera arte) Gamarra eta Abaroa kaleak osatuko zuten eta, egun ikusi ditzakegun harresiaren hondakinen arabera, sasoi hartan hesiak hiru atari izango zituen: Elexatea, Gamarra eta beste bat Gerrikabeitia eta Dendari kaleen bidegurutzean; Andra Mariaren eliza zaharra ere bere barnean zuela.
Urterik zehaztu ezin dugula, baina fundazio-karta eman ondoren, harresiz kanpo zeuden Dendari eta Beheko kaleak, beren inguruko kale txikiekin batera, harresi berri batekin lotu zituzten ordura arte Kanpillo ingurua eta Gerrikabeitia, Gamarra eta Abaroa kaleek osatzen zuten auzunera. Horrela, Gerrikabeitia eta Dendari kaleen bidegurutzean zegoen ataria bota egingo zuten, harresi zati berrian Ateako ataria eraikiz.
1325eko fundazioaren aurreko herri zahar haren itxura nolakoa zen ziur jakiterik ez badaukagu ere, badakigu handik aurrera sortu zen herri berriak badiaren beste aldea aukeratu zuela kokatzeko, gaur egungo Arranegi kalearen ezker eta eskuin aldeko lurrak, eta sei kale sortu ziren porturako aldapa makurrean: Apallua, Uribarria (egungo Azpiri), Intxaurrondo, La Pedrera (egungo Bergara), Atxabal eta Zaldunkale (egungo Narea).
1334ean, Bizkaiko Jauna zen Alfonso XI.ak, María Díaz de Harok emandako fundazio-karta berretsi zuen eta Arranegiko auzune berria harresi batez inguratzeko agindua eman zuen.
Horrela, 1334an eraikitzen hasitako harresiarekin, Lekeitioko hiribilduak harresiz inguratutako bi auzune izango zituen:

1) Zaharra: Kanpillo ingurua, Dendari, Beheko, Gerrikabeitia eta Abaroa kaleak osatzen zutena.
2) Berria: Arranegi, Apallua, Uribarria, Intxaurrondo, La Pedrera, Trinidade, Igualdegi eta Atxabal kaleez osatutakoa; Zaldunkale (egungo Narea) oraindik harresiaren kanpo zegoelarik, Arranegiko auzuneko errebalean. Harresi berri honek, hasiera batean, hiru atari izango zituen: Gamarra ingurukoa, Apallua kalekoa eta Atxabal kalearen ondokoa.

1490ean hiribilduak beste aldaketa bat izan zuen, auzotarrek, Bizkaiko eta Gipuzkoako zenbait hiribildutan izan ziren suteek kezkatuta, Koroari hiribildu berria, Arranegikoa, bitan zatituko zuen harresi bat eraikitzeko baimena eskatu zioten. Suaren kontrako horma hau Uribarria (egungo Azpiri) eta Intxaurrondo kaleen bitarteko estoldan eraiki zen. Horma honetan bi atari egin zituzten, bata Trinidadekoa, gaur egungo izen bereko kalean zegoena, eta bestea San Nicolás Tolentino edo Piperren Portalea zeritzana Arranegian. Sasoi honetarako Andra Mariaren eliza berriaren eraikuntza bukaturik zegoen.
1504an hiribilduko auzune biak, zaharra eta berria, inguratuko zuen harresiaren eraikuntza hasita zegoen. Urte horretan udal batzak memoriala aurkeztu zion Bizkaiko korrejidoreari, diru batze berezi bat egiteko baimena eskatuz, eraikitzen hasita zegoen harresia bukatzeko balioko zuena. Horrela, hiribilduaren fundaziotik bi menderen buruan, Lekeitio osatzen zuten alde guztiak esparru berean bilduko ziren.
Hirugarren harresi hau eraikitzeko aurrekoen trazaduraren zati batzuetaz baliatu ziren, handitu eta elkarri lotu zituzten, hiribildu osoa ingura zezan.
Hala bada, Erdi Aroan Lekeitiok bost aldi izan zituen: 1) Fundazio-karta eman aurreko herria, lehenengo harresiak inguraturik zegoena; 2) 1325az gero garatu zen hiribildua, bigarren harresia eraiki zuena; 3) Arranegi, Igualdegi, Trinidade (baita errondako kaleak ere) eta, bereziki, Dendari kaleko inguruetako auzuneak beste harresitxo batek inguraturik; 4) suteen kontrako hormaren eta hiribilduko hirugarren harresiaren eraikuntza; eta 5) harresiaz kanpoko auzuneen garapena.
Harresi berri hau, hasiera batean, etxeetatik urrun samar zegoen, erronda-kale oso zabala sortzen zelarik; erronda-kale hau egungo Igualdegi eta Trinidade kaleek, Narea kalearen ipar-ekialdeko aldeak, Arranegiko Zabalak, Arranegi kaleko itsasertzeak, Guzurmendi plazak, Gamarra kaleak eta San Kristobal plazak osatzen zuten.
XVI. mendetik aurrera, harresi berri honek, sei atari zituen kanpora begira; eta beste bik, XV. mendeko suaren kontrako harresia zeharkatzen zuten. Arku guztiek bere ataria zuten sarrailarekin, eta gauez itxi egiten ziren.
Hiribildu guztietan bezala, Lekeition, etxeak eraiki ziren erronda kaleetan, harresiaren kontra; batzuetan harresian zuloak eginez leihoak jartzeko. XII. mendearen hasieran adibidez Arranegiko Zabaleko ekialdeko etxeak eraiki ziren, eta, herriaren beste aldean, Trinidade kaleko mendebaldeko etxeak, Paskual Abaroa etorbidetik ikus daitezkeenak.
1718ko matxinada sasoian, esaterako, hiribilduak erasoak jasateko zuen arriskuen aurrean, ate berriak egin ziren, zaharrak egoera oso kaskarrean baitzeuden. Horrez gainera, gogor eta sendo eutsi zen Zumaseta ataria, eta kanoiak ipini ziren Atea eta Apallua atarietan.
Harresia eta atarietako arkuak, denboraren eraginez, hondatzen joan ziren; eta konpontze eta mantentze-lanak egiten baziren ere, zaharkituak geratu ziren eta erabiltezinak, hiribilduan mugitzen zen garraioarentzat oztopo bihurtuz. Horregatik eta haien egitekoa ez zelako beharrezkoa, 1829 eta 1888 urteen artean, zoritxarrez, guztiak bota zituzten lurrera, Astilleroko ataria izan ezik, XVIII. mende hasieran bota baitzuten.
Harresiko atariak izen ezberdinez ezagutzen ziren: dela herritarrek erabiltzen zuten izena, dela harresi bakoitzak zuen nitxoan jarritako irudiarena, edo dela besteren bat, kasu batzuetan. Ateako ataritik hasita hauek ziren:

Ateako ataria – Atari Zaharra – Zabaleko ataria – Esperantzaren ataria.- Lurrera bota zen lehena. Ziurrenik nitxo bat zuen, Esperantzaren irudiarekin. Gaur eguneko Dendari kalearen amaieran zegoen, 47 eta 52 zenbakietako eraikinen artean. Kontzejuak, 1829an, lurrera botatzea erabaki zuen, haren egoera arriskutsua zelako oinezkoen joan-etorrietarako eta gurdien pasua oztopatzen zuelako.
Ondoren gaur egungo Paskual Abaroa etorbidean gora zihoan, hurrengo ataria Zumasetakoa zelarik.

Zumasetako ataria – Yturriozeko ataria.- Gaur eguneko Artolaba eta Tortola kaleak batzen diren tokian aurkitzen zen, gaur eguneko Zumatzeta kalearen aurrean. 1884an bota zuten lurrera, Paskual Abaroa etorbidearen eraikuntzaren lehen fasean.
Hemendik gaur eguneko Paskual Abaroa etorbidetik segitzen zuen Apalluako atarira arte.

Apalluako ataria – Piedadearen ataria.- Gaur egun Gallo tabernaren eta Euskadiko Kutxaren artean dagoen kantoia ixten zuen. Nitxo bat zuen Kristo Pietatekoarekin. 1536an Marina de Irlanda auzokoak argia pizten zion gauero. 1832ko azaroan, udalak lurrera botatzea erabaki zuen, guztiz hondatuta zegoelako.
Harresia Apalluako ataritik, oraindik Paskual Abaroa etorbidetik gora, San Pedroren atarira arte zihoan.

Arraneguiko ataria - San Pedroren ataria – Nuestra Señora del Buen Viaje ataria.- Narea kalea 2ko atzeko fatxadaren eta Arranegiko zabala 3ko eraikinaren artean zegoen. Nitxo bat zuen San Pedroren irudiarekin. 1888an bota zuten lurrera. Casto de Zabala arkitektoak egin zuen lurreratzeko proiektua. Arranegiko arkuan zegoen San Pedroren irudia gaur egun dagoen tokian ipini zuten, Kofradia Zaharreko eraikinean.
Ondoren, harresia, itsas ertzetik zihoan Guzurmendiko atarira arte.

Guzurmendiko ataria – Astilleroko ataria.- Atari hau gaur egun udaletxera Arranegi kaletik sartzeko dagoen arkuan zegoen. Handik hondartzara edo ontziolara jaisten zen, non ontziak eraikitzen baitziren. Atari hau XVIII. mendearen hasieran desagertu zen, kontzeju berria eraikitzen hasi baino lehen.
Ondoren, ontzitegitik bereizten zuen orma ez oso garai baten bidez, Arranegiko auzunea eta sasoi hartako eliza lotzen zituen.

Elexateako ataria.- Andra Mariaren elizako dorrearen hegoaldeko fatxadara lotuta zegoen. Gaur egunean ere oraindik ikus daiteke Andra Mariaren elizaren dorrean harresiak utzitako aztarna, beronen arabera harresia bost metrotako garaierakoa eta babesduna zela jakin dezakegu. Hain zen estua eta altua, ezen Parrokiaren eta etxearen artean zegoen plazatxoa erabat iluntzen zuen. Horregatik agindu zen lurreratzea, baita oso zail egiten zelako prozesioetako santuen irudiak bertatik pasatzea.
Hemendik, harresia, Ateako atarira arte zihoan harekin bat eginez.

San Nicolás Tolentinoren ataria - Piperren-portalia.- Barruko edo suaren kontrako harresia zeharkatzen zuen. Arranegi kalean zegoen, Azpiri kalea 2ko atzeko fatxadaren eta Arranegi kalea 6ko eraikinaren artean. Udalak 1832an atari hau lurreratzea erabaki zuen, herriko prozesioetako santuen irudiak pasatzea oztopatu, eta hiribilduko trantsitu handieneko kalea iluntzen zuelako.

Trinidadearen ataria.- Gaur eguneko Trinitate kalean zegoen, 2 eta 9ko eraikinen artean. Suaren kontrako harresia zeharkatzen zuen bigarren ataria zen. Nitxo bat zuen Trinitatearen irudiarekin. 1832 eta 1833 urteen artean lurreratu zen; eta han zegoen irudia hormara lotutako nitxo batean gorde zen. Hortxe iraun zuen 1994ko urtera arte, berritzea erabaki zen urtera arte. Trinitate hau XVI. mendeko alabastro ingeles bat da. Gaur egun jatorrizko irudia, berriztatu ondoren, ikusgai dago Santa Maria elizako Santa Ana kaperan. Haren irudia zegoen tokian erretxinazko kopia bat ipini da.

Gaur egun lau lekutan ikus daitezke harresiaren hondakinak: 1) Trinidade kaleko etxeen atzeko fatxadan, Paskual Abaroa etorbidetik ikus daitezkeenak; 2) Narea eta Kolmenares kaleen bitarteko etxe-sailaren estoldaren behealdean; 3) Hilerriko ate aurretik hasita Dendari kaleraino heltzen dena; eta 4) Suaren kontrako harresia, Azpiri eta Intxaurrondo kaleen bitarteko estoldan.

Iñaki Madariaga Valle


Notak


Caballero divisero: Eran diviseros aquellos hidalgos que por descender del primer señor que hizo hereditaria una benefactoría (solar, título), tenían en ella ciertos derechos hereditarios denominados divisas. La Parroquia en el País Vasco-Cantábrico durante la Baja Edad Media, p.276.
  Divisa: Por divisa se entendía la parte que correspondía a cada copartícipe de la herencia paterna o familiar. Ibidem, p.276.
 Iglesia Propia: Iglesia propiedad de un señor laico, ya sea por ser construida y fundada por dicho señor; por haberla recibido por merced real; por haberse apoderado este de ella por la fuerza; por encomienda o por usurpación. La Parroquia en el País Vasco-Cantábrico durante la Baja Edad Media.
  Patrono laico: Propietario no eclesiástico de un monasterio o iglesia. Se denominó de esta forma a los caballeros diviseros a partir del siglo XIV. 
  Monasterio: Los propietarios laicos, para los cuales sus iglesias eran una propiedad privada, sobre la que las autoridades eclesiásticas no deberían tener jurisdicción alguna, denominaron a sus iglesias monasterios, ya que monasterios y abadías no estaban sujetas a la autoridad episcopal. Ibidem, p. 231-232.
Probestua = Preboste: oficial delegado, teniente del poder del señor de Bizkaia en las villas.
Para hacer cumplir las leyes, y mantener el orden en la jurisdicción de las villas, se había creado la figura del preboste; el cual tenía que mantener un local de su propiedad que hiciese las veces de cárcel, y varios hombres armados como ayudantes. El preboste era un oficial delegado, teniente del poder del señor de Bizkaia. El preboste ejercía funciones policiales al frente de la cárcel y en la ejecución de sentencias, y recaudaba en conceptos como soltura de persona o mandamiento de juez, excarcelamiento en causa civil o criminal, encerramiento que hiciera en la cárcel así como por causa de homicidio.

Bibliografia

-DESCRIPCION SUMARIA DE LA VILLA DE LEQUEITIO 1740. Trascripción y notas de Ángel Rodríguez Herrero. En Estudios Vizcaínos, Año I, nº 2. RSVAP. Bilbao 1970, p. 305-306.
Gonzalo Duo. LEKEITIO EN EL SIGLO XIX Y JOSÉ JAVIER DE URIBARREN (1791-1861). Iruña 1997.
-J.M. Gonzalez Cembellín. LA EVOLUCIÓN URBANA DE LA VILLA. “Lekeitio”.
-B. Bengoetxea, S. Cajigas, I. Pereda. LA VILLA DE LEKEITIO NÚCLEO URBANO DESDE LA ANTIGÜEDAD.
-Jaione Velilla Iriondo. ARQUITECTURA Y URBANISMO EN LEKEITIO – SIGLOS XIV AL XVIII.- Universidad de País Vasco, Serie Tesis Doctorales. 1996, p.90.
-Mª Teresa Urkullu. LA TRINIDAD DE LEKEITIO: Un nuevo alabastro ingles. KOBIE (Serie Bellas Artes), Bilbao 1997.
-Iñaki Madariaga Valle. LEKEITIOKO HARRESIAREN ATARIAKLOS PORTALES DE LA MURALLA DE LA VILLA DE LEKEITIO.

LEKEITIOKO UDAL ARTXIBOA

-Actas 1882.
-Actas 1827.
-Actas 1831-1836.
-Actas 1881-1885.
-Actas 1885-1890.

Iñigo de Artieta


Personaje histórico lekeitiano del siglo XV, fue marino, militar, armador y comerciante.
Iñigo de Artieta nació en una poderosa familia de mercaderes de la villa de Lekeitio, también conocida como Arteyta. Era hijo de Nicolás Ibáñez de Atieta. Estuvo casado con Marina de Arriaga y tuvo al menos un hijo llamado Juan Nicolás de Artieta. Fueron sus hermanos Juan Nicolás de Artieta, alcalde de Lekeitio, Francisco de Artieta, preboste de la villa de Tabita de Durango, y María de Meceta, esposa de Juan Pérez de Landa, propietarios de una torre en el barrio de Uriarte, actualmente palacio de Uriarte en la calle Santo Domingo.
Era propietario de una torre sita en el interior de la villa, en la zona denominada Elexatea o Plaza Vieja, que se encontraba frente a la portada principal de la iglesia de Santa María.
Su padre, Nicolás Ibáñez de Artieta, fue también marino, armador y comerciante. Fundó la Capilla Vieja del convento de Santo Domingo de Lekeitio y estuvo presente con sus barcos en las diferentes Armadas que mandaron formar los Reyes Católicos contra sus enemigos.
En 1476 se preparó una flota militar, capitaneada por Charles de Valera, para luchar contra los barcos portugueses que traían oro y esclavos de sus posesiones de Guinea. Para ello se fletaron 12 embarcaciones (3 naves vizcaínas y 9 carabelas andaluzas), una carabela vizcaína era propiedad de Iñigo de Artieta e iba comandada por Antón Martínez Nieto y fletada por 80.000 maravedís. Estos enfrentamientos entre Castilla y Portugal se producían por varias causas, una de ellas era la crisis de sucesión al trono de Castilla, y otra la pugna que mantenían ambas partes por el comercio de Guinea, por la monopolización que de la ruta africana pretendía Portugal. La actuación de ésta flota contra los intereses de Portugal en África fue decisiva a la hora de firmar el tratado de Alcáçovas en 1479, por el cual se ponía fin a la guerra por la sucesión al trono de Castilla.
En 1477 participó como armador con su carabela Santa María Magdalena en una nueva flota militar con destino a Guinea para la guerra contra Portugal, la nave fue fletada por el doctor Rodríguez Lilo, del Consejo de su Majestad, cumpliendo órdenes del militar Alonso Fernández de Lugo. El patrón de la carabela de Artieta fue Antón Martínez Nieto. Artieta acusó al doctor Lilo de no haberle pagado el viaje de regreso de la expedición, el impago ascendía a 260.000 maravedís. Iñigo a su vez fue denunciado de impago de salarios por el patrón Martín Nieto, terminando en la cárcel, donde Artieta hubo de renunciar bajo presiones a las cantidades que le correspondían. Tras salir de prisión reclamó ante escribano, pero Fernández de Lugo consiguió que éste no le notificase y Artieta no recuperó el dinero que se le debía.
Entre los años 1477 y 1498 sus barcos actuaron en el Mediterráneo, uniendo comercialmente la península Ibérica con las islas Baleares y éstas con la península Itálica (Génova, Pisa, Nápoles, Venecia, Gaeta…) y Sicilia. Entre los artículos que transportaban se encontraban comestibles como sardina, atún, trigo y sal. Uno de los barcos con los que comerció en el Mediterráneo se llamaba María Grasa. Artieta vendió ésta embarcación en Génova y en 1484 construyó en Lekeitio otra más grande. Durante estos viajes por el Mediterráneo se dedicó también al corso e hizo varios apresamientos de naves. También compraba tanto telas como otros artículos por encargo de la iglesia de Santa María de Lekeitio.
En esta época Génova era enemiga de la Corona castellana, pero ni siquiera entonces dejaban los vizcaínos de comerciar con los genoveses. En una ocasión, en 1482, Iñigo de Artieta cargaba su nao en el puerto de Palermo con paños de comerciantes genoveses, cuando tuvo que enfrentarse a Luís de Pexo (Luís Pejón) que trataba de impedir la transacción por comerciar con enemigos de la Corona castellana. En la pelea Artieta se apoderó del barco de Pexo, pero fue juzgado por ello y condenado a pagar 1.000 ducados a Luís de Pexo. Los armadores de barcos lekeitianos pagaban el 1% de sus beneficios a la fábrica de Santa Mª de Lekeitio. Iñigo de Artieta declaró 500 ducados de beneficio por el citado apresamiento de la nave de Luís de Pexo, por lo que ingresó 5 ducados a la fábrica de Santa María.
El 20 de septiembre de 1487 se presentó el Teniente de Preboste de la villa de Lekeitio en la torre de Iñigo de Artieta con una carta de los Reyes Católicos en la que se le acusaba de haber asaltado y robado, cuatro meses antes, todas las mercancías de un barco propiedad del rey de Nápoles que se encontraba en el puerto de Otranto (Reino de Nápoles), ascendiendo todo lo robado a sesenta mil ducados de oro. Su representante legal, Domingo de Amezqueta, le defendió aduciendo que el apresamiento se había producido en la costa de Tarento (Reino de Nápoles) y no en Otranto, y que el barco era propiedad de Cide Amed, moro alejandrino con ropa de moros tunecinos, y no carraca del rey de Nápoles. Aducía también en su defensa que la toma fue hecha por Iñigo de Artieta el día doce de febrero de 1486 y no en la fecha que se le imputaba. En la mencionada carta se ordenaba que Iñigo de Artieta fuese detenido y que todos sus bienes fuesen embargados. Iñigo de Artieta no pudo ser hallado pero, entrando en su torre el Teniente de Preboste y el Alcalde con los deás miembros del Concejo, hicieron inventario de todos los bines que hallaron en la dicha torre. Fueron tambien inventariados la nao Santa María que se encontraba fondeada en Luzaar (fondeadero situado en el término de la villa), así como todos los pertrechos de la dicha nao que se encontraban unos en el campo del astillero, otros en el Arenal y los demás en Arranegi. Todos estos bienes fueron puestos bajo embargo en manos de los hombres buenos del Concejo de la villa de Lekeitio. Este caso se puede englobar entre otros tantos de corso y piratería que sucedían en la época que tratamos.
Por este apresamiento, Iñigo de Artieta, declaró 5.300 ducados de beneficio, por lo que ingresó 53 ducados a la fábrica de Santa María.
La piratería era una lacra para el comercio marítimo de la época. En la Edad Media se denominaba corso a la campaña que hacían por mar los buques mercantes con permiso expedido por el rey (patente de corso) para perseguir, visitar y capturar buques de países con los que el rey se encontraba en guerra. El corso nació como guerra privada sobre los mares para la defensa de las naves de comercio de las acometidas de los piratas. Pero muchos de los navegantes que tenían patente de corso aprovechaban la menor ocasión para ejercer la piratería. Cuando un conflicto bélico finalizaba y se firmaban los tratados de paz, quedaban perdonadas todas las acciones de corso y piratería realizadas en el curso del mismo y, en consecuencia, no podían ser reclamadas ante la justicia.
En 1491 se concedió a Iñigo de Artieta un permiso para la construcción de una carraca, para lo cual sus majestades despacharon una carta por la que se instaba al Corregidor para que no se le cobrase ningún impuesto ni sufriese ningún daño por la construcción de la mencionada carraca que se estaba realizando en Laida. Los Reyes Católicos daban estas facilidades a los armadores para incentivar la construcción de barcos que, cuando fuese necesario formar una armada, pondrían los armadores a su disposición.
En septiembre de 1492 se encontraba terminada la construcción de una nao que Iñigo de Artieta había hecho en Génova por mandato de los reyes Católicos, pero estos recelaban de la reacción de sus enemigos genoveses para con la mencionada nao, por lo que la Cancillería de la Corona expidió una orden para que los genoveses que residían en el reino de Castilla escribiesen a Génova pidiendo que la mencionada nao de Iñigo de Artieta no fuese secuestrada ni recibiese ningún daño. En la misma orden se les avisaba de que, si la nao recibía algún daño, los genoveses residentes en el reino de Castilla lo pagarían con sus bienes.
Los reyes, desde años atrás, venían otorgando privilegios a los armadores que construyeran naves cada vez más grandes, así en 1436, premiaban los barcos de más de 600 toneles de capacidad. En 10 de noviembre de 1495 dieron los reyes una nueva provisión por la que ordenaban que, para fomentar la construcción de grandes navíos se abonasen 100 maravedís de gratificación anual por tonelada a los armadores de los que pasasen de 600 toneladas. Otra real provisión de Isabel la Católica del 15 de octubre de 1502 mandaba al corregidor de Vizcaya promover la construcción de barcos de guerra de gran tamaño. En esta línea de promoción de grandes barcos hay un documento que atestigua esta ayuda de los Reyes a Iñigo de Artieta, dada en 1 de julio de 1503, por la nave de 900 toneles que construía en Lekeitio.
Sin embargo la picaresca vasca fomentaba la construcción de barcos de mayor tonelaje cada vez, con la perspectiva de venderlos rápidamente y encargar la construcción de otros. Por esto en tiempos de Isabel la Católica se prohibió a vizcaínos y guipuzcoanos revender rápidamente las naves construidas en astilleros vascos.
Colon, a su vuelta del descubrimiento del nuevo continente, arribo en primer lugar a tierras portuguesas dando a conocer su descubrimiento al rey Juan II de Portugal, el cual dio orden de preparar una armada para dirigirse a los territorios descubiertos. Ante una posible acción hostil del monarca portugués, los Reyes Católicos, en septiembre de 1492 comenzaron la organización de la denominada Armada de Vizcaya, pensada en principio para refuerzo y defensa de la flota que partiría con Colon en su segundo viaje al nuevo continente.
Los agentes reales encargados de organizar la formación de la citada armada fueron el contador mayor de cuentas Alfonso de Quintanilla y el miembro del Consejo Real, doctor Andrés de Villalón. Iñigo de Artieta participó activamente en la organización de esta armada, de la cual fue nombrado Capitán General. El encargado de reunir las embarcaciones que la formarían fue el capitán bilbaíno Juan de Arbolancha. Esta armada se concibió desde el primer momento como una fuerza de choque, capaz de ser usada exclusivamente como máquina militar, se mandó formar con navíos de guerra a las órdenes de un Capitán General, que era un militar. La misión principal de la armada era proteger la navegación castellana, tanto en el Estrecho como en las costas atlánticas, así como para frenar a los navíos portugueses en la pugna que por el control de la ruta al nuevo continente descubierto mantenían las coronas castellana y portuguesa. La partida de la armada hacia Andalucía se produjo en julio de 1493, desde Bermeo y Portugalete. La flota estaba compuesta por una carraca propiedad de Iñigo de Artieta, una nao mayor, dos naos medianas y una nao menor. A ellas hay que sumar una pequeña carabela, proporcionada por Iñigo de Artieta, para ayuda de la carraca. La carraca estaba mandada por Iñigo de Artieta, fue tasada en 1.000 toneles y contaba con una tripulación de 350 hombres, de los cuales 100 marineros y 250 hombres de armas, así como de más de 100 piezas de artillería.
Eduardo Aznar Vallejo, en su obra Marinos vascos en la guerra naval de Andalucía durante el siglo XV, escribe que Iñigo de Artieta llevaba embarcado a su hijo en esta armada.
La nao menor era propiedad de Nicolás Ibáñez de Artieta, seguramente pariente de Iñigo, pero no se ha podido saber en que grado.
La armada de Vizcaya protagonizó varias persecuciones de naves portuguesas en el Estrecho mientras los Reyes de Castilla y Portugal continuaban las negociaciones encaminadas a repartirse el océano y a delimitar las fronteras africanas.
El 25 de septiembre de 1493 partió Colón para América por segunda vez. Las negociaciones con Portugal debían ir por buen camino y los Reyes Católicos decidieron no mandar la armada de Vizcaya en apoyo del segundo viaje de Colon a América. El 3 de octubre la armada partió de Adra (Almería), para transportar al rey Boabdil y sus súbditos a África, y el 23 de febrero de 1494 Iñigo de Artieta se encontraba ya de regreso en Cádiz. En total se transportaron 6.320 personas.
Por una Carta Real de 29 de diciembre de 1493 los reyes dispusieron que el capitán general de la Armada de Vizcaya, Iñigo de Artieta, organizase el transporte del ejercito expedicionario para la conquista de Tenerife. El mencionado ejército debía estar en Tenerife antes de mediados del mes de marzo de 1494. Pero Artieta, al que Alfonso Fernandez de Lugo adeudaba todabía cantidades importantes por su participación como armador en la flota que en 1477 hizo la guerra a Portugal en Guinea, fue exponiendo una serie de excusas, hasta que finalmente, Lugo tuvo que fletar naves de particulares para transportar las tropas mercenarias, animales y pertrechos de guerra.
En junio de 1494 la armada se encontraba en el Estrecho, donde aprovechaba el paso de embarcaciones para asaltarlas. Este hecho motivó la intervención de la corona, que ordenó a las tripulaciones permanecer en Cádiz y respetar a los navíos portugueses.
Tras la firma de la paz con Portugal mediante el tratado de Tordesillas el 7 de junio de 1494, se acordó licenciar la Armada de Vizcaya y satisfacer su paga, por no ser ya necesarios sus servicios. Sin embargo los ataques turcos a Sicilia y Nápoles desaconsejaron tal medida y se le volvió a contratar desde el 20 de agosto hasta marzo del siguiente año para formar parte de la Armada de Sicilia. En esta expedición, Iñigo de Artieta, iba también al mando de la Armada de Vizcaya, la cual fue acrecentada en 7 carabelas y debía estar en Sicilia en septiembre de 1494 para unirse a las 20 naves que allí se preparaban.
Llegada la Armada de Vizcaya a Sicilia se puso a las órdenes de Garcerán de Requesens, Capitán General de la Armada de Sicilia, creada para la defensa de Sicilia y Nápoles del ataque turco, y con la cual participó en el bloqueo de Gaeta consiguiendo que sus enemigos no pudiesen recibir alimentos por mar. Navegaba en esta ocasión Iñigo en compañía de su hermano Francisco de Artieta, preboste de la villa de Tabita de Durango.
Iñigo de Artieta era poseedor de una merced real para cuatro lanzas mareantes. La concesión de una merced tenía por objeto que el que disfrutaba de ella realizase cierto trabajo provechoso para los reyes (para el Estado). Por tanto, la concesión de una merced tenía en el Señorío de Vizcaya el exclusivo fin de que el beneficiario de ella sirviese al Estado con un armamento en proporción a la cuantía de la concesión. El beneficiario de una merced pagaba con ella un número prefijado de lanzas o ballesteros que eran quienes se encargaban de combatir por él cuando el rey convocaba a las armas. En Bizkaia casi todas las lanzas y ballesteros que se concedían eran mareantes, y su obligación era servir por mar exclusivamente.
El mismo Iñigo de Artieta, en 1503, contrató con las religiosas Dominicas de Lekeitio, ante el escribano Juan Ortiz de Jáuregui, la cesión de 8.600 maravedís de juro que recibía anualmente de los reyes Católicos. De estos maravedís destinó 6.000 para una capellanía que diariamente celebrase una misa diaria por su alma, y los otros 2.600 para que la comunidad religiosa construyese una capilla, en la cual él y sus sucesores fueran sepultados. A su muerte, ocurrida entre 1510 y 1512, fue enterrado en la mencionada capilla.

Iñaki Madariaga Valle

Bergara kalea 16ko Jasokundearen irudia


Lekeitioko Bergara kaleko 16 zenbakiaren 1. solairuko balkoiaren eskuinean alabastrozko plaka bat zegoen Jasokundeko Andra Mariaren irudiarekin. Bertako auzokide izandakoak ez dira ados jartzen, baina, 1957 eta 1964 urte bitartean, plaka hori, saldu edo norbaiti eman egin zioten.
Bergara kaleko auzokideak izandakoen esanetan, plaka hori, Bergara kaleko 16 zenbakian bizi zen kapitain batek, Lekeitiotik urrun zegoen portu bateko hondartzan, aurkitutakoa da. Kapitain horrek auzokoei baimena eskatu eta 1. solairuko balkoiaren parean jarri zuen alabastrozko plaka.
Herriko kanta batek dioenez otsailaren lehena zen Jasokundeko Andra Mariaren irudia Bergara kaleko 16 zenbakiaren fatxadatik kendu zuten eguna.
2008ko abuztuaren 14an Bilboko Eliz Museoko teknikari batekin batzartu nintzen, berau Jasokundeko Andra Mariaren irudiaren jabearekin batzartu ondoren. Jabeak plaka erakutsi zion eta gainera argazkiak ateratzeko baimena eman zion. Teknikari honek izandako batzarrean ateratako irudiaren argazki bat erakutsi zidan.
Plaka horretan Jasokundeko Andra Mariaren irudia agertzen da erliebean tailaturik, eta ondoko hau da Bilboko Eliz Museoko teknikariak egiten duen irudiaren deskribapena:

Asunción de la Virgen, envuelta en mandarla sostenida por ángeles, con la figura de Dios Padre en lo alto, a cuyos lados se disponen dos ángeles músicos de los que sólo se conserva uno, el de la izquierda que tañe un arpa, pues el ángulo opuesto está roto. También incorpora la figura de Santo Tomás recogiendo el cinturón que le tiende la Virgen. El relieve apenas conserva su policromía original, y sus medidas son 27,5 x 47,9 cm.

Iñaki Madariaga Valle

LA IMAGEN DE LA ASUNCIÓN DE BERGARA 16
En la fachada del nº 16 de la calle Bergara de Lekeitio, a la derecha del balcón del primer piso, según se mira desde la calle, había una placa de alabastro con la imagen de La Asunción tallada en relieve, la cual, según unos vecinos fue vendida y según otros donada, entre los años 1957 y 1964.
Cuentan los vecinos más antiguos de la calle Bergara que la citada placa fue hallada fuera de Lekeitio, en la playa de un lejano puerto, por un capitán que en aquel entonces tenía su domicilio en el nº 16 de la calle Bergara y que éste pidió permiso a la vecindad para poner la imagen en la fachada, a la altura del primer piso del mencionado inmueble.
Según dice una canción popular, fue un primero de febrero el día en que se quitó la imagen de la fachada del nº 16 de la calle Bergara.
El 14 de agosto de 2008 me reuní con un técnico del Museo Eclesiástico de Bilbao, tras entrevistarse éste con el propietario de la placa. El propietario le había enseñado la placa de alabastro y había permitido que el equipo del Museo Eclesiástico hiciese varias fotografías de ella. En un posterior encuentro con el mencionado técnico, éste me enseñó una de las fotografías de la placa de alabastro.
En la placa se encuentra tallada en relieve la imagen de La Asunción, y la descripción que de ella hace dicho tecnico del Museo Eclesiástico de Bilbao es la siguiente:

Asunción de la Virgen, envuelta en mandarla sostenida por ángeles, con la figura de Dios Padre en lo alto, a cuyos lados se disponen dos ángeles músicos de los que sólo se conserva uno, el de la izquierda que tañe un arpa, pues el ángulo opuesto está roto. También incorpora la figura de Santo Tomás recogiendo el cinturón que le tiende la Virgen. El relieve apenas conserva su policromía original, y sus medidas son 27,5 x 47,9 cm.

Iñaki Madariaga Valle

La imagen de Santa Katalina de Bergara Kalea 2


La imagen de Santa Katalina, que se encontraba colocada en la fachada principal de la torre Maguregi, sita en el nº 2 de la calle Bergara de Lekeitio, se apeó de su lugar en el verano de 2003 para que técnicos cualificados viesen de que material estaba hecha y en que estado se encontraba. Tras ser apeada de la fachada se pudo comprobar que la imagen se encontraba labrada en alabastro, así como que se encontraba en muy mal estado, por lo cual y debido a su valor artístico fue guardada en custodia en el archivo municipal de Lekeitio.
Ésta imagen es propiedad de los vecinos del mencionado inmueble, entre los que se encuentra José Mari Zugadi, el cual ha ejercido de representante de la comunidad de propietarios de la torre Maguregi en todos los tramites para la consecución de la restauración de la imagen. Éste se preocupó de buscar e investigar toda la información referente a la imagen que le fue posible, y de darla a conocer. Finalmente, en respuesta a todos estos contactos, el Museo Eclesiástico de Bilbao se interesó por la imagen.
Siendo 15 de enero de 2004, la imagen se encontraba todavía en el archivo municipal del Ayuntamiento de Lekeitio en espera de que los propietarios decidiesen lo que se debía hacer con ella.
En agosto de 2004, la imagen fue trasladada al Museo Eclesiástico de Bilbao para proceder a su restauración, la cual duró más de dos años, y fue realizada por María Urrutikoetxea, técnica de éste museo. En diciembre de 2006 se encontraba ya restaurada.
El Museo Eclesiástico de Bilbao realizó dos réplicas de la imagen original. Una se ha colocado en el lugar en que se encontraba la original, en la fachada de la torre Maguregui, y la otra se la quedará el citado museo para la exposición sobre la escultura de la época Gótico Tardía, 1475-1525, que está preparando.
La imagen original restaurada, propiedad de los vecinos de la torre Maguregi, ha sido cedida al pueblo de Lekeitio y éste se la ha cedido en custodia a la iglesia de Santa María de la Asunción, en la cual se encuentra expuesta en la capilla de Santa Ana.
El día 19 de diciembre de 2006 a las 19,00 horas, en el Kultur-etxe, se dio una charla sobre el arte escultórico de la imagen y sus vicisitudes a lo largo de la historia, procediendo también a la presentación de la imagen original y una de las copias. Los conferenciantes fueron los técnicos del Museo Eclesiástico de Bilbao: Juan Manuel González Cembellín, Jesús Muñiz Petralanda y María Urrutikoetxea.
La imagen de Santa Katalina es un alabastro inglés del siglo XV (1420-1460). La piedra para su realización fue sacada de una cantera de alabastro de Inglaterra.
Debido a la acumulación de las diferentes pinturas que a lo largo del tiempo se le han ido añadiendo a la imagen, tenía ésta, antes de la restauración, una capa de pintura de un grosor de 3 milímetros. La capa de pintura que se ve en la imagen ya restaurada es del año 1600 poco más o menos.
Los colores que se han dado a las dos réplicas realizadas en resina por el museo, son una recreación de los primeros colores que pudieron darse a la imagen tras su realización en el siglo XV (1420-1460).
Con ésta talla de Santa Katalina son cinco los alabastros que se han catalogado en Lekeitio, los otros cuatro son: la Trinidad que se encuentra en el tímpano de la portada principal de la iglesia de Santa María de la Asunción; la Trinidad que se encontraba en la calle de su nombre; una escultura con dos imágenes, de las cuales una representa al Arcángel San Gabriel y la otra imagen esta coronada pero desconozco de que santo se trata, de colección privada; y una placa con la imagen de La Asunción que se encontraba en la fachada del nº 16 de la calle Bergara de colección privada.

HISTORIA

Dicen ciertos vecinos de la calle Bergara y ancianos de Lekeitio, y se ha escrito sobre ello, que la imagen de Santa Katalina que nos ocupa procede de la ermita de Santa Katalina de de Lekeitio.
Según éstos, en 1920 la mandó poner en la fachada de la torre Maguregi Santiago de Bandaormaetxea Labiduria, propietario de la torre, el cual era también propietario de la ermita de Santa Katalina en aquél tiempo.
En 1926, Santiago Bandaormaetxea vendió a Ramón Ibarra y López de Calle el caserío y la ermita de Santa Katalina con los terrenos pertenecientes a ella.

Iñaki MADARIAGA VALLE


Palacio Sosoaga de Lekeitio

Este palacio se halla situado en el nº 8 de la calle Azpiri de Lekeitio. Corresponde en su tipología y morfología al palacio barroco aglomerado. Ostenta un escudo con casco y lambrequines sobre una cartela: 1º y 4º, las armas de Garay, unos arbustos o seto y delante del mismo un ciervo andante y sobre su lomo un águila que le pica, y 2º y 3º, las armas de Sosoaga, un roble con un lobo pasante al tronco, y detrás banda en boca de dragantes. El último de los cuarteles, el cuarto, tiene la variante de que debajo del ciervo lleva ondas de agua.
El Palacio Sosoaga se construyó en 1.643 por encargo del capitán Bartolomé López de Sosoaga y su esposa María de Aguirre. Se encuentra pegante a la muralla cortafuegos, erigida en 1490 para preservar la villa de la quema total en caso de incendio. El citado capitán era oriundo de Álava, de donde se trasladó su padre a Lekeitio.
El solar donde se construyó este palacio fuye comprado por Bartolomé López de Sosoaga, en 1611, a María Adán de Yarza y Zubieta, viuda de Santiago de Uribe y madre de Magdalena Adán de Yarza y Uribe, heredera de los solares de Yraza y Zubieta. Este palacio también ha sido identificado como palacio de Uribarria, denominación tomada del anterior nombre que tuvo la actual calle Azpiri. En la documentación de los Oxangoiti se denomina a este palacio como torre de Uribarria, y es que, antes de construirse el palacio, está documentado que existía en el mismo lugar una casa medieval, anterior a principios del siglo XVI, a la cual quizá se le denominase torre, y esta denominación, como ocurre corrientemente, se le siguió dando al palacio de Sosoaga por estar construido en el mismo lugar.
Su piedra arenisca amarilla fue desembarcada en Lekeitio, procedente de las canteras de Orio, y labrada por la cuadrilla del maestro cantero Pedro de Barasorda. Entre los años 1643 y 1644 se producen varios pagos al maestro cantero por el costo de la manufactura de la cantería del nuevo palacio, los pagos documentados son los siguientes: “1.977 reales de vellón que ha recibido a cuenta de la obra de cantería que va haciendo en la calle de Uribarria”, “2.323 reales de vellón y 185 reales de a 8 cada uno que ha recibido por la obra de las casas nuevas de Uribarria” y “3200 reales de vellón, a pagar dentro de 5 días por el costo de la manufactura de la cantería de la Torre de la calle de Uribarria”. No se ha podido averiguar quien fue el arquitecto que dio las trazas para la construcción de este edificio.
El maestro cantero Pedro de Barasorda era vecino de Bilbao en 1653. En este mismo año puja en el remate de la cantería para la construcción del convento de Santa Clara de Balmaseda, no llegando a conseguir la adjudicación de dicha obra.
Para la construcción de la estructura, la cubierta y las escaleras del Palacio se utilizó principalmente el roble y el castaño que fueron labrados y ensamblados mediante pasadores de madera por el maestro Juan de Urumburu.
Entre los trabajos de carpintería ornamental destacan las puertas y las contraventanas, diseñadas y labradas por el maestro Santiago Lariz y Goicoechea, por encargo directo del capitán Bartolomé López de Sosoaga. En 1643, ante el escribano Juan de Loibe, se realiza el contrato entre “Bartolomé Lopez de Sosoaga y Maese Santiago de Lariz y Goicoechea, quien ha de hacer toda la carpintería, puertas y lo necesario para la casa nueva que fabri­ca Bartolomé en el puesto de Uribarria de esta villa”.
Poco después de iniciadas las obras que le dieron su forma actual se en­tabla un pleito entre el propietario, el capitán Bartolomé López de Sosoaga, y su madre, Francisca de Ypinza, por la propiedad de la mitad de la huerta contigua. En las declaraciones se incluye como prueba la toma de posesión de la huerta en 1648: “En la huerta y casilla que esta en dicho puesto de Uribarria contiguas y pegantes a la torre y casas principales del Capitan Bartolome Lopez de Sosoaga, que lindan con casas de Juan Martínez de Urrea, difunto y solar y casas de los herederos de Martin de Roma”.
En 1740 hay noticia del palacio Sosoaga, al cual se califica de torre, en la parte alta de la misma calle de Uribarría, cerca del portal de la Tri­nidad y adosado a la muralla cortafuegos. Es propiedad del Licenciado Antonio de Mugartegui y Echevarria (Egurrola), abogado de los Reales Consejos, y Ana María de Mugartegui, su hija, mujer de Pedro Ignacio de Madariaga. En 1740 se dice que tiene más de cien años de antigüedad: “Mi casa y torre ha mas de cien años que se edifico, tirando las paredes hasta dar con dicha muralla por ser suya la tierra y sin que nadie le impidiese”.
Este palacio fue vendido en 1988, por la familia Oxangoiti, al ayuntamiento de Lekeitio. Años después, en 1999, el ayuntamiento de Lekeitio vendió el palacio Sosoaga a la empresa promotora Harbiatx S.A.
Entre los años 2006 y 2008, la promotora Harbiatx S.A., ha realizado obras de restauración para la total rehabilitación del palacio Sosoaga. Las puertas de entrada de las viviendas y el portal, tras un meticuloso trabajo de restauración y refuerzo artesanales, son las originales que en su día montó Santiago de Lariz y Goicoechea, así como algunas contraventanas.
El lagar que se encontraba en la bodega del palacio Sosoaga es una de las piezas más sobresalientes del palacio, a fecha de hoy se halla en proceso de restauración. Este lagar ha sido catalogado como el más antiguo del País Vasco, al datar del siglo XVII. Tras su restauración será trasladado a la ermita de Santa Elena, la cual se está rehabilitando para albergar el futuro museo del txakolí.
A la familia Oxangoiti pertenecía también la casa de Sagasti, construida en 1674, que ocupa el solar nº 2 de la calle Gamarra, la cual se ha rehabilitado en 2008 para albergar el hotel Oxangoiti.
El palacio Sosoaga ha pertenecido, desde su construcción hasta su venta al ayuntamiento de Lekeitio, a la misma familia, la cual, debido a los casamientos de sus herederas con varones de otras familias, ha ido cambiando de apellido, pero hay documentación que demuestra su descendencia directa de los López de Sosoaga. Seguidamente se hace relación de los propietarios del palacio Sosoaga.

Familia López de SOSOAGA

-Bartolomé López de Sosoaga y Garay.- Era hijo de Miguel López de Sosoaga y de su esposa Ana de Garay (ella natural de Mendaro), señores de la torre de Foronda, en Álava. Casó con Francisca de Ipinza (Hipinza) y se establecieron en Lekeitio. Fueron padres de:


-Bartolomé López de Sosoaga e Ipinza (Ypinza).- Era oriundo de Álava. En 1643 mandó construir el palacio que actualmente es conocido como palacio de Uribarria, sito en la calle Azpiri de Lekeitio. Casado en La Asunción de Nuestra Señora de Lekeitio el 25-05-1628 con María de Aguirre y Licona, la cual era hija de Pedro de Aguirre y de María Ramu Licona, fue bautizada en la misma iglesia el 08-10-1604. Fueron padres de:


-María López de Sosoaga y Aguirre.- Bautizada en La Asunción de Nuestra Señora de Lekeitio el 26-05-1636. Casada en La Asunción de Nuestra Señora de Lekeitio el 13-05-1666 con el capitán Domingo Nieto de Yarza Zearreta. Fueron padres de:


-Ana Bautista Nieto de Yarza y López de Sosoaga.- Casada con Antonio de Mugartegui y Egurrola (Echevarria), abogado de los Reales Consejos, hijo de Pedro de Mugartegui y Echevarria y de Mª Ruiz de Egurrola. En 1683, Pedro de Mugartegui y Echevarria, compró la casa de Antxikoa de Ondarroa de su prima segunda Ana Mª de Careaga y Abaitua. Fueron padres de:


1º -Pedro de Mugartegui y Nieto de Yarza.- Bautizado en La Asunción de Nuestra Señora de Lekeitio el 05-11-1691. Casado con Teresa Díaz y Rodríguez Bohórquez. Fueron padres de Mª Antonia de Mugartegui y Díaz que contrajo matrimonio con Mariano Lizaranzu, y en 1772 heredó la casa de Antxikoa de su tío Martín de Mugartegui y Egurrola.

2º -Ana María de Mugartegui y Nieto de Yarza.- Bautizada en La Asunción de Nuestra Señora de Lekeitio el 23-01-1695. Casada en La Asunción de Nuestra Señora de Lekeitio el 21-10-1731 con Pedro Ignacio de Madariaga Hereza y Baquera, el cual era hijo de Pedro de Madariaga Ybarra y Landoyca (Yandiola) y de María Antonia Hereza y Zuaza, y fue bautizado en Santa Catalina de Gizaburuaga el 10-06-1710. Por mediación de este enlace, Pedro Ignacio de Madariaga Hereza y Baquera, trajo a esta familia el solar de Gomendio con su mayorazgo, el cual pertenece hoy día (1946) a la familia Oxangoiti. Fueron padres de:

-Mª Cruz de Madariaga y Mugartegui.- Señora del mayorazgo de Gomendio en Berriz, del mayorazgo de Sosoaga de la torre de Uribarria en Lekeitio, y de la torre de Hereza en Gizaburuaga. En 1784 reedificó el molino de Hereza de Gizaburuaga. Casada con Ramón de Ochandategui y Lecue, señor de la torre de Ochandategui en Berango y del molino de Poza de Merana. Hijo de Juan Bautista de Ochandategui y de Antonia Ventura de Lecue. Tras su casamiento pasó a vivir en Lekeitio. Fueron padres de:


-Ana Mª Joaquina de Ochandategui y Madariaga.-Heredó la Torre de Ochandategui, en Berango, del Mayorazgo de Gomendio, en Berriz, del Mayorazgo de Sosoaga, de la Torre de Uribarria, en Lekeitio, y de la Torre de Hereza, en Gizaburuaga. Casada con José Agustín de Oxangoiti y Aguirre-Lecue, hijo de Domingo de Oxangoiti y Cadalso, natural de Lezama, y de su esposa Ursula Ambrosia (Antonia) de Aguirre-Lecue, natural de Arteaga de Arratia. Sucedió a su padre en las casas solares de Oxangoiti, Arechavaleta, y Madariaga, en Lezama, y en la casa solar de Cadalso, en Zamudio; asimismo sucedió a su tío, Manuel Mateo de Aguirre y Lecue, en la casa solar de Aguirre, en Villaro, y en la Torre de Lecue, en Galdakao. Fueron padres de:


-Cayetano Joaquín de Oxangoiti y Ochandategui.- Nació el 7 de agosto de 1792 en Lekeitio y murió el 14 de julio de 1866, en Bilbao. Fue teniente del 2º Batallón de Voluntarios de Vizcaya en la guerra de la Independencia. En 1829 aceptó la alcaldía de Lekeitio. En el otoño de 1833 estalló la Guerra Car­lista, y al año siguiente tubo que huir a Donibane Lohitzun con su familia, para evitar vejaciones y tal vez la muerte. Fue en esta ciudad donde escribió los apuntes que han servido para la edición del libro, Consejos a un Hazendado Vizcaino - Memorias para el buen gobierno del caserío bascongado 1823- 1838. Sucedió en los mayorazgos y torres de los suyos. Casó en 1817 con Juana Francisca de Zumaran y Lizaranzu, señora del mayorazgo de Basterolaza con la torre de Antxikoa de Ondarroa, y de la casa solar de Echeverría de Berriatua. Fueron padres de:
1-Quitina.
2-Tiburcia Lorenza.
3-Jacoba de Oxangoiti y Zumaran.- Heredó la torre de Ochandategui. Casó en 1842 con Juan Antonio de Aguirre y Basagoiti (Zubiaga) y fueron padres de:
-Juan Víctor de Aguirre y Oxangoiti.- Casado con su prima hermana Juana de Oxangoiti y Sagasti, cuya descendencia veremos más adelante.
4-Cayetano Andrés de Oxangoiti y Zumaran.- Nacido en 1822. Casó con Dominga de Sagasti y Oxangoiti. En 1883, adquirió de Concepción de Bereziartu, viuda de Ugarte, y de sus hijos, la casa solar de Oxangoiti, así como la de Olaburu, próxima a ella, que formaban parte del mayoraz­go de Oxangoiti. De esta manera, el Mayorazgo de Oxangoiti, instituido en 1639 por María Sáenz de Basabil y Hormaeche volvió a manos de los Oxangoiti. Sucedió en las torres y mayorazgos de sus antepasados, excepto en la torre de Ochandategui que heredó su hermana Jacoba de Oxangoiti y Zumaran. Fueron padres de:

a)-Juana de Oxangoiti y Sagasti.- Casó con su primo hermano Juan Víctor de Aguirre y Oxangoiti, heredero de la torre de Ochandategui, era hijo de Juan Antonio de Aguirre Zubiaga y de Jacoba Oxangoiti Zumaran, fueron padres de:


1-Juan de Aguirre y Oxangoiti.- Del cual nos hemos ocupado en la ficha de la Torre de Berango. Casado con Carmen de Achutegui y Gorbeña, fueron padres de:

-Juan de Aguirre y Achutegui, el cual casó en primeras nupcias con Mª Isabel de Ybarra y Oriol, hija de los Marqueses de Arriluce de Ybarra, y en segundas nupcias casó con Pilar Alonso Allende y Allende.
2-Jaime de Aguirre y Oxangoiti.- Era en 1946 propietario, por herencia, de la torre de Ochandategui. Casado con Mª de Olabarri y Zuibiría (Zubiría).

b)-Joaquín de Oxangoiti y Sagasti.- Casado con Mª Ángeles de Olabarría. Fue señor del mayorazgo de Gomendio en Berriz, del mayorazgo de Sosoaga de la torre de Uribarria en Lekeitio, y de la torre de Hereza en Gizaburuaga. Señor asimismo de la casa solar de Aguirre en Villaro, del mayorazgo de Aguirre-Lecue con su torre de Lecue en Galdakao, y señor de las casas solares de Oxangoiti, Arechavaleta y Madariaga en Lezama, y de la casa solar de Cadalso en Zamudio. Vendió en 1931 la Torre de Lecue a sus inquilinos. Vendió también, en 1931, la casa solar de Madariaga a sus arrendatarios, que en el lugar en que se levantaba construyeron un nuevo caserío. Fue el último representante de estos mayorazgos y bienes. Falleció en febrero de 1945.

Fueron padres de:

1-José Mª de Oxangoiti Olabarria.- Quien facilitó los datos, a Javier de Ybarra y Pedro de Garmendia, para la realización de la obra TORRES DE VIZCAYA, editada en 1946. Casado con Margarita Victoria de Lecea y Llano, hija de Manuel Victoria de Lecea y O`Shea y de Carmen de Llano. Fueron padres de: Margarita, Mercedes, Mª Cristina, Gonzalo, José Ignacio, Javier y Enrique Oxangoiti Victoria de Lecea. Estos hijos vendieron, en 1988, el palacio de Sosoaga al Ayuntamiento de Lekeitio.

2-Concepción de Oxangoiti y Olabarria.
3-Ignacio de Oxangoiti y Olabarria.

TORRE ANTXIKOA - 
Ondarroa

En el barrio de Rentería, que queda a la izquierda de la carretera que conduce de Ondarroa a Berriatua, señalan los historiadores la torre de Antxikoa. La Casa conocida por este nombre es un edificio que no conserva traza alguna de fortaleza guerrera.


Familia MUGARTEGUI - EGURROLA


-Domeca de Anchia y Renteria.- Principios del siglo XVII. Casada con Pedro de Urquiaga-Baso. Fueron padres de:

-Mariana de Urquiaga y Anchia.- Casada con Antonio de Echevarria, señor de la casa solar de Echevarria, en Berriatua. Fueron padres de:


1º -Mariana de Echevarria y Urquiaga.- Casada en 1631 con Rafael de Mugartegui. Fueron padres de: Pedro de Mugartegui y Echevarria, que compró la casa de Antxikoa, como veremos más adelante.

2º -Jordana de Urquiaga Anchia.- Casada con Melchor de Abaitua. Fueron padres de:

-Domeca Ortiz de Abaitua.- Casada con Careaga. Fueron padres de:


-Ana Mª de Careaga y Abaitua.- Casada con Pedro de Hubeé. En 1683 vendió la casa de Antxikoa a su primo segundo Pedro de Mugartegui y Echevarria que sigue la saga.


-Pedro de Mugartegui y Echevarria.- Casado con Mª Ruiz de Egurrola (hermana de Marina de Egurrola, primera mujer del citado Pedro de Hubeé). En 1683, Pedro de Mugartegui y Echevarria, compró la casa de Antxikoa de su prima segunda Ana Mª de Careaga y Abaitua. Fueron padres de:


1º -Martín de Mugartegui y Egurrola.- Casado con Isabel Mª de Ybarra. Fundaron en 1732 del vínculo electivo de Basterolaza, que comprendía la casa de de Antxikoa. Fueron padres de:

-José Antonio de Mugartegui e Ybarra que no hubo hijos en su mujer Clara de Ybarra.
-Agustina Mugartegui e Ybarra, que tampoco tuvo sucesión, por lo que en 1772 nombró sucesora de mayorazgo a su sobrina Mª Antonia de Mugartegui y Díaz, que luego citaremos.
2º -Antonio de Mugartegui y Egurrola.- Casado en La Asunción de Nuestra Señora de Lekeitio el 13-05-1666 con Ana Bautista Nieto de Yarza y Sosoaga, hija de Domingo Nieto de Yarza Zearreta y de María López de Sosoaga y Aguirre, señora del palacio Uribarria de Lekeitio, bautizada en La Asunción de Nuestra Señora de Lekeitio el 26-05-1636. Fueron padres de:

1º -Ana María de Mugartegui y Nieto de Yarza.- Señora del palacio Uribarria de Lekeitio. Bautizada en La Asunción de Nuestra Señora de Lekeitio el 23-01-1695. Casada en La Asunción de Nuestra Señora de Lekeitio el 21-10-1731 con Pedro Ignacio de Madariaga Hereza y Baquera, el cual era hijo de Pedro de Madariaga Ybarra y Landoyca (Yandiola) y de María Antonia Hereza y Zuaza, y fue bautizado en Santa Catalina de Gizaburuaga el 10-06-1710. Fueron padres de: Mª Cruz de Madariaga y Mugartegui, casada con Ramón de Ochandategui, señor de la torre de Ochandategui de Berango. Vincularon estas torres de Hereza y Ochandategui en los Oxangoiti, como se puede ver en el tomo II de la obra Torres de Vizcaya, perteneciendo hoy (1946) el molino de Hereza a los hijos de Joaquín de Oxangoiti, recientemente fallecido.


2º -Pedro de Mugartegui y Nieto de Yarza.- Casado con Teresa Díaz y Rodríguez Bohórquez. Fueron padres de la anteriormente citada:


-Mª Antonia de Mugartegui y Díaz.- Contrajo matrimonio con Mariano Lizaranzu. Heredó en 1772 la casa de Antxikoa de su tío Martín de Mugartegui y Egurrola, que en 1732 había fundado el vínculo de Basterolaza, el cual comprendía la citada casa de Antxikoa. Fueron padres de:


-Josefa Antonia Lizaranzu y Mugartegui.- Casada con Sebastián Zumaran Bustinduy. Fueron padres de:


-Juana Francisca Zumaran Lizaranzu.- Casada con Cayetano de Oxangoiti y Ochandategui, del que nos hemos ocupado en la ficha de la Torre de Ochandategui de la anteiglesia de Berango, de la Merindad de Uribe.


TORRE de HEREZA - 
Gizaburuaga

Aguas debajo de la ferrería de Bengolea y de la iglesia de Gizaburuaga, en la margen derecha del río, quedan en el barrio de Hereza, junto a un puente viejo de dos arcos, un molino en el dintel de cuya puerta se lee: “D.ª María Cruz de Madariaga reedificó esta casa año de 1784”, y unos pabellones en uno de los cuales se conserva un esquinal de piedra sillar resto de una antigua ferrería, y todo este conjunto pertenecía en 1646 a la familia Oxangoiti, que poseyó la torre de Hereza, en el lugar en que ahora (2008) se encuentra el caserío Hereza.

Según datos facilitados en 1646 por José María de Oxangoiti, seguidamente se hace relación de los propietarios de la torre de Hereza.

Familia MADARIAGA HEREZA


-Martín Ruiz de Hereza.- En 1540 era propietario de la torre, ferrería y molino de Hereza. Casado con Catalina Adán de Yarza y Zubieta. Fueron padres de:


-María Ochoa de Hereza.- Casada con Domingo de Navea. Fueron padres de:


-Ana de Hereza y Navea.- Casada con Martín de Unzueta o Borica-Unzueta. Fueron padres de:


-Miguel de Unzueta y Hereza.- Casado con Mª Sáenz de Arancibia y Vergara. Fueron padres de.


-Martín de Hereza y Arancibia.- Casado con Mª Antonia de Aguirre y Baquera, natural de Bermeo, hija de Juan de Aguirre, veedor y contador de la Real Armada del Océano, y de su mujer Mª Pérez de Baquera, hija esta del almirante Martín Pérez de Baquera. Fueron padres de:


-Francisco Antonio de Hereza y Aguirre.- Heredó de su madre el patronato de la iglesia de Mallabia. Casado con Magdalena de Zuaza y Gomendio, heredera del mayorazgo de Gomendio, con casa solar y armera en Berriz. Fueron padres de:


-Mª Antonia de Hereza y Zuaza.- Casada en 1702 con Pedro de Madariaga Ybarra y Yandiola, segundón de la casa de Madariaga-Gueldo de Zamudio. Fueron padres de:


-Pedro Ignacio de Madariaga y Hereza.- Bautizado en Santa Catalina de Gizaburuaga el 10-06-1710. Casado en La Asunción de Nuestra Señora de Lekeitio el 21-10-1731 con Ana María de Mugartegui y Nieto de Yarza, bautizada en La Asunción de Nuestra Señora de Lekeitio el 23-01-1695, señora de la torre de Uribarria de Lekeitio, hija de Ana Bautista Nieto de Yarza y López de Sosoaga y de Antonio de Mugartegui y Egurrola. Fueron padres de:


-Mª Cruz de Madariaga y Mugartegui.- Casada con Ramón de Ochandategui, señor de la torre de Ochandategui de Berango, y, como hemos visto al ocuparnos de esta torre en el segundo tomo (Tomo II) de esta obra, vincularon estas torres en los Oxangoiti, perteneciendo hoy (1946) el molino de Hereza a los hijos de Joaquín de Oxangoiti, recientemente fallecido.


Casa Armera de GOMENDIO - 
Berriz

En término de Berriz, en la carretera que partiendo del barrio de Olacueta conduce a la villa de Elorrio, se encuentra la casa solar y armera de Gomendio, que hoy (1946) pertenece a la familia Oxangoiti por haberla heredado por el apellido Hereza, del que nos hemos ocupado en la ficha de la torre de Bengolea de Gizaburuaga, ya que Magdalena de Zuaza y Gomendio, heredera del mayorazgo de Gomendio, casó con Francisco Antonio de Hereza y Aguirre.

Ostenta por armas esta casa de Gomendio, árbol con un oso empinante, en un escudo que tiene un mascaron al pie y, en alto, debajo del casco con sus correspondientes plumas y lambrequines, un escudete sin labrar con un capelo y cordones de obispo.

TORRE de OTXANDATEGI - 
Berango

Esta torre, que hoy (1946) es propiedad, por herencia, de don Jaime de Aguirre y Oxangoiti, tiene una altura de unos diez u once metros, es cuadrada y mide unos ocho metros por cada lado, y el espesor de sus antiguos muros es de más de un metro. Se halla rodeada de pabellones adosados en casi todas sus facha­das y ofrece un aspecto de gran importancia. En su fachada Mediodía tiene adosada una casa habitación o casa palacio, de vieja construcción, y en el ángulo hacia el Este, fuera de esta fachada, tiene una escalera de frente que da acce­so al piso superior, entrando a la casa habitación por una puer­ta sobre la que aparece un escudo de armas partido: 1º, cruz flordelisada, con cuatro, flores de lis en cada ángulo de la cruz, y 2°, cuatro lobos superpuestos, algo separados por parejas. Una vez dentro, de la casa habitación, en el piso superior se encuentra en dicha fachada Mediodía la primitiva puerta ojival de acceso a la torre.

Perteneció esta torre a los Ybargüen de la zona de Vizcaya que nos ocupa, que como veremos al tratar del castillo de Butrón, tenían el mismo origen que los Butrón y los Villela.
Seguidamente se hace relación de los propietarios de la torre Ochandategui.

Familia OCHANDATEGUI - OXANGOITI


Suponemos fuera el primer señor de Ochandategui el que lo fue de Ybargüen:


-Iñigo Ortiz.- Padre de otro Iñigo Ortiz que fue segundo señor de Ybargüen y segundo de Ochandategui, que murió luchado juntamente con el primer señor de Susunaga contra los Butrón en la batalla de Altamira. El segundo Iñigo Ortiz fue padre de:


-Tercera señora de Ybargüen y tercera señora de Ochandategui.- Casada con Sancho Fernández de las Rivas, señor de las Rivas, en el valle de Orozco. Este matrimonio tuvo por única hija:


-Mencia de la Rivas.- Segunda señora de las Rivas, cuarta señora de Ybargüen y cuarta señora de Ochandategui, a la que también en Berango pertenecían las aceñas de Poza de Merana. Casada con Ordoño de Zamudio, señor de Zamudio y señor de las torres de Salcedo y Aranguren, de Salcedo de la Jara etc. Fueron padres de:


-Elvira Sánchez de Zamudio.- En el reparto que de sus haciendas hicieron sus padres le correspondieron los señoríos de Ybargüen y Ochandategui y las aceñas de Poza de Merana. Casó con Gonzalo Gómez de Butrón “el Viejo”, quinto señor de Butrón, de cuya sucesión trataremos al ocuparnos del castillo de Butrón.


-Ordoño de Ochandategui.- No tenemos noticias de cómo salió de la casa de Butrón esta torre de Ochandategui, pero sabemos que se titulaba señor de Ochandategui, Ordoño de Ochandategui, esposo de Juana de Sopelana y de la Pedriza, que era hermana de Juana Elvira de Sopelana, señora de Sopelana, casada con Juan López de Angulo, de quienes vienen los Luyando, señores de la torre de Sopelana, de la anteiglesia de su nombre. Fueron padres de:


1-Pedro de Ochandategui.- Capitán de Infantería de la Real Armada, que murió en Madrid. Fue padre de Juan Gonzáles de Ochandategui, casado con María Sáenz de Aresti, fueron padres de Francisco de Ochandategui, casado con Ángela de Arrizubiaga, fueron padres de Cecilia de Ochandategui, casada en Berango el 31 de mayo de 1707 con Bautista de Libarona, fueron padres de Juan Bautista de Libarona y Ochandategui.


2-Ordoño de Ochandategui.- Señor de Ochandategui. Casado con Teresa Gómez de Sarachaga fueron padres de:

-Juana de Ochandategui.- Señora de Ochandategui, que falleció en 1608, y que casada con San Juan de Basaldua fueron padres de:
-Pedro de Basaldua.- Señor de Ochandategui.

3-Gonzalo de Ochandategui.- Que aparece como señor de Ochandategui, posiblemente porque regiría la casa como pariente mayor del linaje durante la menor edad de su sobrina la antes citada Juana de Ochandategui. Tuvo con Mª Sáenz de Basarte dos hijos que fueron legitimados por merced real el 5 de diciembre de 1583, y se llamaron:

-Gonzalo de Ochandategui.-
-Mª López de Ochandategui.- Casada el 14 de junio de 1593 con Pedro de Gorrondona, fueron padres de:
-Pedro de Ochandategui.- Posiblemente heredó a su primo segundo Pedro de Basaldúa al extinguirse su línea, ya que fue señor de Ochandategui y además señor de Zubieta, y falleció el 4 de enero de 1647, habiendo contraído matrimonio el 6 de mayo de 1631 con Mª López de Basagoiti (hija de Ochoa Ortiz de Basagoiti y de Teresa Gómez de Andracas, señores de la torre de Basagoiti) y fueron padres de:

-Gonzalo de Ochandategui.- Titulado señor de la casa torre y solar de Ochandategui y de la aceña de la Poza. Casado con Marta de Uribe y Martiartu fueron padres de:


-Pedro de Ochandategui.- Señor de la casa y solar de Ochandategui y de la aceña de Poza. Casado con Mª Antonia de Arabia fueron padres de:


1-Agustina de Ochandategui.-

2-Juan Bautista de Ochandategui.- Seños de la casa y solar de Ochandategui y del molino de Poza, que casó en 1706 con Antonia Ventura de Lecue, y fueron padres de:

-Ramón de Ochandategui y Lecue.- Señor de la torre de Ochandategui, que contrajo matrimonio con Mª Cruz Madariaga y Mugartegui, señora del mayorazgo de Gomendio de Berriz, del mayorazgo de Sosoaga de la torre de Uribarria de Lekeitio, y de la torre de Hereza de Gizaburuaga. Fueron padres de:


-Ana Mª Joaquina de Ochandategui y Madariaga.-Heredó los mayorazgos de Gomendio y Sosoaga y las torre de Ochandategui y Uribarria. Casada con José Agustín de Oxangoiti y Aguirre Lecue, señor de la casa solar de Aguirre en Villaro, y del mayorazgo de Aguirre-Lecue con su torre de Lecue en Galdakao, y señor de las casas solares de Oxangoiti, Arechavaleta y Madariaga en Lezama, y de la casa solar de Cadalso en Zamudio. Fueron padres de:


-Cayetano Joaquín de Oxangoiti y Ochandategui.- Sucedió en los mayorazgos y torres de los suyos. Casado en 1817 con Juana Francisca de Zumaran y Lizaranzu, señora del mayorazgo de Basterolaza con la torre de Antxikoa en Ondarroa, y de la casa solar de Echeverría en Berriatua, fueron padres de:


1-Cayetano Andrés de Oxangoiti y Zumaran.- Sucedió en las torres y mayorazgos de su casa, excepto en la torre de Ochandategui que heredó su hermana Jacoba de Oxangoiti y Zumaran. Casado con Dominga de Sagasti y Oxangoiti, fueron padres de:

-Joaquín de Oxangoiti y Sagasti.-
-Juana de Oxangoiti y Sagasti.- Casó con su primo hermano Juan Victor de Aguirre y Oxangoiti, de los cuales veremos su descendencia más adelante.

2-Jacoba de Oxangoiti y Zumaran.- Heredó la torre de Ochandategui. Casó en 1842 con Juan Antonio de Aguirre y Basagoiti y fueron padres de:


-Juan Víctor de Aguirre y Oxangoiti.- Casado con su prima hermana Juana de Oxangoiti y Sagasti, fueron padres de:


1-Juan de Aguirre y Oxangoiti.- Del cual nos ocupamos en la ficha de la torre de Berango. Casado con Carmen de Achutegui y Gorbeña, fueron padres de Juan de Aguirre y Achutegui, el cual casó en primeras nupcias con Mª Isabel de Ybarra y Oriol, y en segundas nupcias casó con Pilar Alonso Allende y Allende.

2-Jaime de Aguirre y Oxangoiti.- Era en 1946 propietario, por herencia, de la torre de Ochandategui. Casado con Mª de Olabarri y Zuibiría (Zubiría).

TORRE de BERANGO - 
Berango

Perteneció esta torre a los Basagoiti y luego a los Montiano. Los Montiano vendieron esta torre a Juan Víctor de Aguirre y Oxangoiti.

Respecto a los Aguirre, consta en la “Recopilación que hizo de las casas de Bizcaya el Cronista Gómes Arevalo de Villafufre” lo siguiente: “Los de este apellido (de Aguirre) son muy notorios hijos-dalgo, y tienen su casa solariega en la anteiglesia de Santo Domingo de Verango. Traen escudo dividido en faja; el cuartel alto campo de plata y en él un árbol verde, y atravesado a su tronco un lobo negro andante; y en el cuartel bajo una torre de plata en campo verde, todo cercado de una orla y en ella ocho aspas de oro”.
Seguidamente se hace relación de la familia Aguirre y Oxangoiti.

Familia AGUIRRE - OXANGOITI


-Juan Víctor de Aguirre y Oxangoiti.- Heredero de la torre de Ochandategui, era hijo de Juan Antonio de Aguirre Zubiaga y de Jacoba Oxangoiti Zumaran. Casó con su prima hermana Juana de Oxangoiti y Sagasti, fueron padres de:


1-Juan de Aguirre y Oxangoiti.- Casado con Carmen de Achutegui y Gorbeña, fueron padres de:

-Juan de Aguirre y Achutegui.- Casó en primeras nupcias con Mª Isabel de Ybarra y Oriol, hija de los Marqueses de Arriluce de Ybarra, y en segundas nupcias casó con Pilar Alonso Allende y Allende.
2-Jaime de Aguirre y Oxangoiti.- Era en 1946 propietario, por herencia, de la torre de Ochandategui. Casado con Mª de Olabarri y Zuibiría (Zubiría).

TORRE de LEKUE - 
Galdakao

Camino del lugar denominado Lekubaso, a un kilómetro de la estación de Usansolo, queda junto a un riachuelo la Torre de Lecue, que es de piedra sillería, con unos ocho metros de altura, encima de los cuales, desmochada la torre, tiene uno o dos metros de desván de madera. Se halla blanqueada su fachada norte en la que hay un patín de acceso al piso superior, por una puerta moderna, junto a la que hay una preciosa ventana gótica geminada, y además en esta fachada hay una ventanita gótica primitiva. Mirando al Poniente, la fachada no está blanqueada, y tiene un arco apuntado, algo rasgado, de entrada a la planta baja; dos ventanas góticas geminadas, encima de una de las cuales hay un Ave María; y otra ventanita gótica primitiva. Queda oculta la fachada del Mediodía por un pabellón, que prolonga las fachadas del Poniente y Saliente. Esta última, que mira al río, es de mampostería y no tiene interés ninguno. Detrás de la torre existe un molino, y algo más arriba se ven las ruinas de un balneario.

El linaje propietario de esta Torre de Lecue fue el de Guerra, que llevaba por armas, en Galdakao, escudo de sinople, con una torre de plata ardiendo, y bordura de oro con el lema Ave María Grattia Plena, en letras de azur.
Seguidamente se hace relación de los propietarios de la torre de Lecue, según datos facilitados por José Mª de Oxangoiti y Olabarria (1946).

Familia OXANGOITI-AGUIRRE-LECUE


-Pedro Ugarte de Lecue y Madariaga.- Bautizado en Galdakao el 15-05-1668. Casado con Teresa de Aguirre y Velasco, bautizada en Ceánuri el 8-04-1665. Heredó en 1733 la Torre de Lecue, de su nieta Manuela Antonia de Escoiquiz. Testó en la Casa Viteri, de Castillo Elejabeitia, el 21-01-1749. Fueron padres de:


-Águeda Antonia de Lecue y Aguirre.- Bautizada en la iglesia de San Antón, de la villa de Bilbao, el 16-06-1692. Casada en la iglesia de San Pedro de Dima, el 6-04-1721, con Juan Bautista de Aguirre y Bolibar, que había sido bautizado en Villaro el 30-03-1690. El 15 de diciembre de 1751 constituyeron el vínculo electivo de Aguirre-Lecue, que comprendía la Torre de Lecue, en Galdakao, y la casa solar de Aguirre, en Villaro. Fueron padres de, 1º Juan Ramón, presbítero beneficiado de Galdakao, 2º Fray Bruno, de la Orden de Predicadores, 3º José Antonio, 4º Ursula Antonia, 5º Juan Bautista, 6º Juan Francisco, y 7º Manuel Mateo de Aguirre y Lecue que sigue:


-Manuel Mateo de Aguirre y Lecue.- Bautizado en Castillo Elejabeitia el 1-06-1729. Fue sucesor en el vínculo de Aguirre-Lecue. Casó con Mª Manuela de Ondarza y Galarza. Obtuvo cargos importantes, como los de Diputado general, Comisionado, Alcalde, etc., y fue Caballero de Carlos III desde 1738. No tuvieron descendencia en su matrimonio, por lo que le sucedieron en el vínculo de Aguirre-Lecue sus sobrinos José Joaquín de Aguirre y José Agustín de Oxangoiti y Aguirre-Lecue, hijo este de su hermana Ursula Antonia de Aguirre y Lecue.


-José Agustín de Oxangoiti y Aguirre-Lecue.- Hijo de Ursula Antonia de Aguirre y Lecue y de Domingo de Oxangoiti y Cadalso. Sucedió a su tío, Manuel Mateo de Aguirre y Lecue, en la casa solar de Aguirre, en Villaro, y en la Torre de Lecue, en Galdakao.

Sucedió a su padre en las casas solares de Oxangoiti, Arechavaleta, y Madariaga, en Lezama, y en la casa solar de Cadalso, en Zamudio.
Casó con Ana Mª Joaquina de Ochandategui y Madariaga, señora de la Torre de Ochandategui, en Berango, del Mayorazgo de Gomendio, en Berriz, del Mayorazgo de Sosoaga, de la Torre de Uribarria, en Lekeitio, y de la Torre de Hereza, en Gizaburuaga. Fueron padres de:

-Cayetano Joaquín de Oxangoiti y Ochandategui.- Fue teniente del 2º Batallón de Voluntarios de Vizcaya en la guerra de la Independencia. Sucedió en los mayorazgos y torres de los suyos. Casó en 1817 con Juana Francisca de Zumaran y Lizaranzu, señora del mayorazgo de Basterolaza con la torre de Antxikoa de Ondarroa, y de la casa solar de Echeverría de Berriatua, fueron padres de:


-Jacoba de Oxangoiti y Zumaran.- Sucedió en la Torre de Ochandategui de Ondarroa. Casó en 1842 con Juan Antonio de Aguirre y Basagoiti.

-Cayetano Andrés de Oxangoiti y Zumaran.- Casado con Dominga de Sagasti y Oxangoiti. Fueron padres de:

a)-Juana de Oxangoiti y Sagasti.- Casó con su primo hermano Juan Víctor de Aguirre y Oxangoiti, heredero de la torre de Ochandategui, era hijo de Juan Antonio de Aguirre Zubiaga y de Jacoba Oxangoiti Zumaran, fueron padres de:


1-Juan de Aguirre y Oxangoiti.- Del cual nos hemos ocupado en la ficha de la torre de Berango. Casado con Carmen de Achutegui y Gorbeña, fueron padres de Juan de Aguirre y Achutegui, el cual casó en primeras nupcias con Mª Isabel de Ybarra y Oriol, y en segundas nupcias casó con Pilar Alonso Allende y Allende.

2-Jaime de Aguirre y Oxangoiti.- Era en 1946 propietario, por herencia, de la torre de Ochandategui. Casado con Mª de Olabarri y Zuibiría (Zubiría).

b)-Joaquín de Oxangoiti y Sagasti.- Señor del mayorazgo de Gomendio en Berriz, del mayorazgo de Sosoaga de la torre de Uribarria en Lekeitio, y de la torre de Hereza en Gizaburuaga. Señor asimismo de la casa solar de Aguirre en Villaro, del mayorazgo de Aguirre-Lecue con su torre de Lecue en Galdakao, y señor de las casas solares de Oxangoiti, Arechavaleta y Madariaga en Lezama, y de la casa solar de Cadalso en Zamudio. Vendió en 1931 la Torre de Lecue a sus inquilinos. Fue el último representante de estos mayorazgos y bienes. Falleció en febrero de 1945.

Casado con Mª Ángeles de Olabarría fueron padres de:

-José Mª de Oxangoiti Olavaria.- Quien facilitó los datos para este trabajo (1946). Casado con Margarita Victoria de Lecea y Llano, hija de Manuel Victoria de Lecea y O`Shea y de Carmen de Llano.

-Concepción de Oxangoiti y Olabarria.
-Ignacio de Oxangoiti y Olabarria.

TORRE de ZAMUDIO - 
Zamudio

En el centro del valle de Zamudio, separada de la anteiglesia de Sondica, con la que en parte también limita, por la de Derio, se encuentra la anteiglesia de Zamudio, cuya iglesia parroquial de San Martín fue fundada con el nombre de Monasterio de San Martín de Arteaga juntamente con la contigua Torre llamada Arteaga Gabresi, por Galindo Ordóñez de Gaviria, que adoptó el nombre de Zamudio, dando origen a este apellido, según Iturriza ,en su Historia de Vizcaya el año 930; pero. en nuestra opinión la iglesia y Torre de Zamudio no las fundó dicho Gaviria hasta fines del siglo XI o principios del XII. La primitiva Torre de Arteaga Gabresi, quemada en 1443 por Gómez González de Butrón, no sabemos si se hallaría emplazada en el mismo, sitio que la actual, ya que en las Bienandanzas consta que dicho año 1443 el señor de Butrón quemó el cadalso y palacio de San Martín de Arteaga, y quemó y derribó la torre y palacio de Olariaga de Zamudio, de lo que parece deducirse que la torre originaria era la de Olariaga, barrio que aún existe y que desde las estribacio­nes de la sierra de Ganguren domina el centro urbano de Za­mudio. Pero por otra parte el denominar de San Martín de Ar­teaga al cadalso y palacio, nos hace suponer que fuera ésta la torre primitiva, aunque es extraño que se la llame simplemente cadalso.

La torre actual, junto a la iglesia, que es la única que se con­serva, es de construcción del siglo XV, o sea la que se levantó en sustitución de las quemadas por Butrón, y ha sido conocida comúnmente por Torre de Zamudio, hasta que en el siglo XVIII vinculó en los Marqueses de Malpica, por lo que se la distinguió y aún hoy en día es distinguida por Torre de Malpica. Residió en .la villa de Bilbao, de 1763 a 1782 el Marqués de Malpica, que me­joró tanto la iglesia de San Martín, que hace exclamar a Delmas, -que más bien parece la iglesia de una gran población que la de una aldea. Cuenta con unos preciosos capitales en su interior, que parecen antiguos y en algunos de los cuales aparecen las armas de Zamudio, y debido al Marqués de Malpica, además de otras muchas cosas, existe en el coro un gran lienzo con las armas del Marqués, y en la balaustrada del presbiterio los diversos escudos de su casa y de los títulos vinculados a ella.
Toda la torre de los Zamudio es de piedra sillería, con dieci­séis metros y cincuenta y cinco, centímetros de alto y dieciséis de ancho, tiene un garitón en cada una de sus cuatro esquinas, en lo alto, y entre ellos, sosteniendo el tejado, una fila de canecillos. Llama la atención el espesor de sus muros, que es de dos metros y setenta centímetros. El patín, que cuenta con unas almenas ce­gadas y con tres troneras, oculta todo lo ancho, en su parte baja, ,de la fachada Este, en la que hay dos ventanas, unas aspilleras, y la puerta de medio punto que asoma al patín, encima de la cuna hay un escudo que tiene una repisa encima, y es cortado, con algo más de anchura en el cuartel superior : l), tres ondas, y 2), cinco panelas; que son las armas de, los Zamudio.
En los Zamudio sucedía, la primogenitura de la Casa Real de Navarra como descendientes por línea agnada del primer Rey de Pamplona, según la tradición que ha llegado a nosotros trans­mitida por historiadores y crónicas, que nos ofrecen la genealo­gía a que consignamos. Desde el año 882, en que murió su padre, fue Rey de Navarra, Fortun García, hasta que en 905 ingre­só religioso en el Monasterio de Leyre, sucediéndole en la Mo­narquía navarra, que entonces era electiva, su hermano San­cho I García, quinto Rey de Navarra. En su mujer, Leode­gundia de Asturias, según el Arzobispo Rodrigo Ximénez, o Auria, a decir del Códice de Meyá, tuvo el cuarto Rey de Navarra, entre otros hijos, al primogénita Migo Fortún, que casó hacia el año 875 con Sancha, hija de García I Ximénez, segundo Rey de Pamplona (casada luego con el Conde de Aragón), que le hizo padre de Fortún Iñiguez, casado hacia 900, y a su vez padre de García Fortún, que murió en 997, y que lo fue de Ordoño o Fortún Garcés, Conde de Gaviria por haber poblado en este lugar al ser desterrado de Navarra por ban­derizo.

Familia ZAMUDIO


-Galindo Ordóñez de Gaviria.- Hijo del Conde de Gaviria, fue el primer señor de Zamudio, casado con hija de Martín Ruiz de Junquera, de la estirpe del pri­mer señor de Salcedo, fueron padres de:


-Fortun Galindéz de Zamudio.- Segundo señor de Zamudio, que casó con doña María Ortiz de Basurto, hija de García "el Tuerto", de Basurto, de las Casas de Ayala y Salcedo, y fueron padres de:


1-Ochoa Or­tiz de Zamudio.- Tercer señor de Zamudio, que en su mujer, Navarra de Gamboa, hubo dos hijas casadas en los linajes de Murga y Salazar;


2-Ordoño de Zamudio.- Cuarto señor del Zamudio, que sucedió a su hermano y casó con la señora de Salcedo de Aranguren. Tuvieron un único hijo:


-Ordono de Zamudio.- Fue señor de Zamudio y de Salcedo, adjudicó sus señoríos, y los de su mujer Mencía de las Rivas, señora de las Rivas Ybargüen y Ochandategui, en­tre sus hijos, correspondiendo el de Zamudio a:


-Juan o Sancho Or­tiz de Zamudio.- Sexto señor de Zamudio, de quien vienen los Mar­queses de Malpica, hoy Duques de Arión.


3-Fortud Sán­chez de Zamudio, primer señor de Susúnaga, como antes hemos visto, al ocuparnos de esta torre;

4-Iñigo o Sancho Ortiz de Zamudio, de quien vienen los Jaureguibeitia, Landecho y Aguirre.
5-María Sánchez de Zamudio, que casó en el valle de Salcedo con Ordoño de Guebes, de quienes vienen los Te­rreros, y los Guébes, Guemes o Guenes.
6-Juana de Zamudio, que casó en Villela, y de la que proceden los Anuncibay, Guecho y Asúa.

Actualmente (1946) la Torre de Zamudio la posee en usufructo el Duque viudo de Bailén, por su mujer doña María de la Encar­nación Fernández de Córdova, Duquesa de Bailén, pero a su muerte ha de revertir a los Duques de Arión, que, como Marque­ses de Malpica, representan la línea primogénita de los señores de la Torre de Zamudio. En las mismas circunstancias de dis­frute posee hoy la casa de Olariaga, en el barrio de su nombre, el Duque viudo de Bailén.


SOLAR de CADALSO - 
Zamudio

El de Cadalso es un solar indudablemente derivado del de Zamudio. Como su nombre indica, sería una avanzada o atalaya de la Torre de Zamudio, hacia Derio y Sondica, ya que se encuentra camino de Derio a un kilómetro de la Torre de Zamudio. El aspecto que hoy día, 1946, ofrece el solar de Cadalso de Zamudio es el de un caserío a dos aguas, con algunas ventanillas góticas en las fachadas laterales, y con un precioso escudo sobre la columna de piedra que divide el portalón de entrada. Las armas de Cadalso se componen de unas ondas de agua con una cruz de brazos iguales encima, que tiene una flor de lis en cada uno de sus cuatro ángulos, orlando el todo ocho sotueres. Sujetan la cartela sobre la que se halla el escudo, las garras de un águila bicéfala con corona de mayorazgo, cuyas alas cobijan el escudo, que queda sobre una cruz de Santiago, de cuya punta cuelga el corderillo del Toisón de oro. Al pie de todo el conjunto hay una inscripción en la que se lee: “Esta es la casa de Cadalso y sus armas ganadas el año de 1650”.

Seguidamente se hace relación de los propietarios del Solar de Cadalso, recogidos en 1946.

Familia OXANGOITI-CADALSO


-María Díaz de Cadalso.- Casada con Pedro García de Zaballa, fueron padres de:

-Pedro García de Cadalso.- Señor del Solar de Cadalso, bautizado en Zamudio el 12 de julio de 1566, que casó, el 2 de noviembre de 1586, con Ana de Jarabeitia y Bolívar, bautizada en Zamudio, en 28 de julio de 1565. Fueron padres de:

-Pedro García de Cadalso y Jarabeitia.- Bautizado en Zamudio el 22 de abril de 1597, casado con doña Marina Berreteaga Burgoa e Isusquiza. Fueron padres de:


-Iñigo Pérez Zaballa de Cadalso y Berreteaga Burgoa.- Natural de Zamudio, casado en la iglesia de Santa María de Erandio, el 2 de mayo de 1649, con Ana Antonia de Uríbarri-Alzaga y Asúa, natural de Erandio. Fueron padres de:


-Ignacio de Cadalso y Uríbarri.- Bautizado en Zamudio, el 4 de mayo de 1655, contrajo matrimonio en dos ocasiones:


1º-Contrajo matrimonio en primeras nupcias con, María Antonia de Gallarza y Alzaga, en la que hubo varios hijos, entre ellos a:


-María Ignacia de Cadalso y Gallarza.- Bautizada en la iglesia de San Martín de Zamudio, el 2 de abril de 1679. Al pasar a Cádiz sus hermanos, vino a recaer en ella la casa solar de Cadalso de Zamudio y su mayorazgo, por disposición vincular que exigía la residencia en Vizcaya, sucediendo sus descendientes en el Solar de Cadalso. Casada en la iglesia de San Martín de Zamudio, el 2 de abril de 1709, con Antonio de Oxangoiti y Beica, señor de Oxangoiti, Arechavaleta y Madariaga, en la anteiglesia de Lezama, como diremos en la ficha dedicada a la Torre de Oxangoiti. Fueron padres de:


-Domingo de Oxangoiti y Cadalso.- Casó con Ursula de Aguirre y Lecue, de la Torre de Lecue, en Usánsolo, en la anteiglesia de Galdácano, y fueron padres de:


-José Agustín de Oxangoiti y Aguirre-Lecue.- Casado con Ana María de Ochandategui y Madariaga, señora de la Torre de Ochandategui, en la anteiglesia de Berango, como decimos al ocuparnos de su escudo.


2º- Contrajo matrimonio en segundas nupcias con Magdalena de Vizcarra y Hereño-Berreteaga, en la iglesia de San Juan Bautista de Sondica, el 24 de agosto de 1708, que en tanto el esposo contaba con 53 años de edad, ella acababa de cumplir 18. De los ocho hijos de ese matrimonio, consignaremos a:

-Diego de Cadalso y Vizcarra, que en 1771 obtuvo Información de Nobleza en la Real Chancillería de Valladolid (padre en doña María Francisca de Garay, de don Juan María de Cadalso y Garay, Caballero de Carlos 111, desde 1789).
-José de Cadalso y Vizcarra, bautizado en la iglesia de San Martín de Zamudio, el día 2 de junio de 1710 y que contrajo matrimonio el 8 de enero de 1733 con doña Josefa Vázquez y Andrade, bautizada en Cádiz el 4 de diciembre de 1709, siendo padres del literato y heroico militar don José de Cadalso y Vázquez, bautizado en Cádiz, el 10 de octubre de 1741.
José de Cadalso y Vázquez era Capitán del Regimiento de Caballería de Borbón, cuando recibió la merced del Hábito de Caballero de San­tiago en 1766, quien luego iba a morir gloriosamente en 1782, en el asedio de Gibraltar, cuando España intentó la recuperación del Peñón.
En homenaje a José de Cadalso y Vázquez, el 18 de septiembre de 1954 se descubrió una lápida en el Solar que nos ocupa, bajo el escudo y que dice así: «José de Cadalso, en quien las armas y las letras de España tuvieron valeroso paladín, dio su vida en el sitio de Gibraltar el año 1782. Los Amigos del País y el Centro Cultural Bilbaíno en memoria de su linaje vizcaíno».

TORRE de LEZAMA - 
Lezama

Refiere Iturriza, basándose en el cronista Lope García de Salazar y en Fray Martín de Coscojales, que fue fundada la iglesia de Santa María de Lezama en el siglo XII por el señor de la casa solar de Oxangoiti, a su vez fundada a decir de Itu­rriza el año 1024 por Percibo, caballero tudesco. El patronato de dicha iglesia fue donado hacia 1480 a don Juan Alonso de Mu­jica, octavo señor de Butrón, y a su hijo Gómez González de Butrón. Como veremos a continuación, en los siglos XIV y XV hasta la donación a los Butrón, disfrutaron los Lezama del patro­nato de la iglesia de Santa María.

Entre el centro urbano del lugar y la estación del ferrocarril, y dirigiéndose a ésta, a la izquierda de la carretera, apartada algún tanto de ella, se levanta en un alto al pie de la sierra de Ganguren, la Torre de Lezama. Fue reconstruida y ampliada en el siglo XIV por don Pedro Ruiz de Lezama, en opinión de Iturri­za, que al ocuparse de las casas solares de la anteiglesia de Le­zama dice: "La de Lezama que vsa por armas dos flores de lis, fundada por vn descendiente del citado Percibo, y reedificada con piedra sillar acia el año de 1360 por Pedro Ruiz de Lezama según escrive Lope García de Salazar."
Su construcción es en efecto toda de piedra sillar, tiene un espesor de muros en su parte baja de dos metros, mide de alto unos dieciséis metros, y de ancho diez metros, siendo una de las torres mejor conservadas de Vizcaya.
Desde lo alto del patín se entra en el edificio fortaleza por una puerta ojival, encima de cuyas dovelas hay un moderno azulejo con las armas del anterior pro­pietario descendiente de los Butrón, que era el Marqués de la Torrecilla, título hoy vinculado a la casa de Medinaceli. Alrededor del escudo se lee en el azulejo: "Torre de Lezama - Conde de Aramayona - Mar­qués de la Torrecilla", haciendo alusión al nombre de la Torre y a los títulos del que fue su dueño. También a él pertenecieron y ostentaban los mismos azulejos, las casas solares de Olazarra y de Madaluniz, enajenadas a los inquilinos, sitas en Lezama en la banda de la carretera contraria a la de la torre, a la primera de las cuales hace referencia Iturriza, y la segunda la consigna Trueba como cabeza de bando, denominándola Mandaguiliz.

Familia LEZAMA


-Caballeros de Olaguti.- Refiere Lope García de Salazar, en las "Bienandanzas e For­tunas", que el linaje de Lezama procedía de los Caballeros de Olaguti, un (hijo de los cuales pobló en Lezama y fundó el Monasterio de Santa María. Por este último hecho, por la seme­janza del apellido, y por afirmar Iturriza que la casa de Lezama la fundó un descendiente de Percibo, no tenemos duda de que estos Olaguti son los mismos Oxangoiti, fundadores de la igle­sia de Lezama.

-Pedro Rois de Lezama.- De dicho Olaguti consta en las "Bienandanzas" que de uno en otro sucedió don Pedro Rois de Lezama, que fue válido del señor de Vizcaya, construyó la Torre de Lezama que nos ocupa, y contrajo matrimonio con doña Elvira de Mu­ñatonesy de la Sierra (hija de don Diego Pérez de Muñatones, cuarto señor de Muñatones y de su mujer doña Teresa de la Sierra), y fueron padres de Pedro que sigue, Diego, Rodrigo, Fernando y Juan Pérez de Lezama y Muñatones, que pobló en Somorrostro.
-Pedro de Lezama y Muñatones.- Tuvo una sola hija:

-Hija de Pedro de Lezama.- Heredó, la Torre de Lezama, y casó con Ordoño de Zamudio, sép­timo señor de Zamudio, y fueron padres de:


1-Juan de Lezama.- Sucedió en el solar y Torre Vieja de Lezama, y casó en Martiartu.

2-Sancho Balza de Zamudio.

Ordoño de Zamudio, séptimo señor de Zamudio, contrajo segundo matrimonio y al hijo mayor del que hubo en él, le dejó la Torre de Zamudio en perjuicio de los hijos del primer matrimonio.


-Fernando de Lezama.- Al heredar la Torre Vieja de Lezama la hija de Pedro de Lezama, fue elegido pariente mayor de su linaje Fernando de Lezama, hermano de dicho Pedro y de Diego, y Rodrigo, que ya habían fallecido. Correspondió la tierra del Rey que tenía Pedro, y el patronato de la iglesia de Santa María de Lezama, al referido Fernando, que junto a la iglesia cons­truyó el Cadalso y Solar Nuevo de Lezama, que ya no existe, pero que es posible estuviera situado en el lugar en que ahora se encuentra un caserío llamado Cadalso, en un alto desde el que se domina por una vertiente la Torre de Lezama y por la otra la iglesia de Santa María. Dicho Fernando de Lezama contrajo matrimonio con Mayor de Leguizamón (hija de Furtada Sánchez de Zamudio, segundo señor de Susúnaga, y de su mujer María Díaz de Leguizamon, señora del Solar Viejo de Le­guizamón), en la que tuvo a Iñigo que sigue, Furno y Diego de Lezama.


-Iñigo de Lezama.- Tubo un hijo y una hija naturales.


-Hija de Iñigo de Lezama.- heredó el patronato de la iglesia de Santa María, y el Cadalso y Solar Nuevo de Lezama, y casó con Ordoño de Zamudio (segundogénito del segundo matrimonio del séptimo señor de Butrón, con Mayor o María López de Leguizamón, de los Patronos de Begoña), del que hubo siete hijas, y añade el cronista: "e no fijo ninguno, e moriole aquella mujer, e obo malquerencia con los parientes del Solar, e tomaronle el dicho Monasterio e quitaronse del, e viven en comunidad".


En el siglo XV Juan Alonso de Mújica, octavo señor de Butrón, adquirió la. Torre de Lezama, que sucedió en sus descendientes, hasta el anterior Duque de Medinaceli y Marqués de la Torrecilla, Luís Fernández de Córdoba Salabert, que la enajenó.


TORRE de OXANGOITI - 
Lezama (Barrio de Oxangoiti)

Consigna Labayru la existencia de la Torre de Oxangoiti, en Lezama, que realmente no es más que una casa solar con un bonito escudo sobre el pilar del pórtico de entrada, con casco de hidalguía, plumaje y lambrequines, el escudo es partido: 1.º, dos flores de lis, una sobre la otra; 2.º cortado, a) una caldera, b) un león o lebrel con co­llar. Se repite este escudo en una labra más antigua, en cuadrado y sin casco ni plumaje, en el dintel de una ventana del mismo caserío, con un IHS, mirando al escudo a la izquierda, y al lado contrario un XPO.

Es posible que sobre las ruinas de la antigua torre se cons­truyera la casa actual. Como hemos visto al tratar de la Torre de Lezama, el Caballero tudesco Percibo fundó en 1024 la casa solar de Oxangoiti. Según el cronista Lope García de Salazar y Fray Martín de Coscojales, a quienes cita Iturriza en su Historia de Vizcaya, en el siglo XII fue fundada la iglesia de Santa María de Lezama por el señor de la casa solar de Oxangoiti. Asimismo hemos hecho mención de la ascendencia en los Oxangoiti, de los señores de la Torre de Lezama.
Seguidamente se hace relación de los propietarios de la Torre de Oxangoiti, recogidos en 1946.

Familia OXANGOITI


-Juan Iñiguez de Ojangoiti.- Era señor de Oxangoiti en 1542 el Capitán Juan Iñiguez de Ojanguti u Ojangoiti, que por testamento otorgado ante el escribano Juan de Ybarra fundó la ermita humilladero del Santo Cristo Crucificado, en el crucero de Ojangoiti, con un hos­pital y beaterio contiguos. Aún se conserva esta ermita, próxima a la estación del ferrocarril de Lezama, y es abovedada, tiene un bello pórtico de tres pilares y una magnífica verja de entrada. Fue su hijo:


-Juan Ojangoiti Herquiñi­go.- En 1584 era señor de la casa solar infanzona de Ojan­goiti y de la de Arechavaleta, también en Lezama, fundada en el siglo X por Ermerando, hijo del Capitán Ermengoa, y hermano de Ermeristo, que fue origen de la casa Basabil en Lezama, ca­beza de bando, todo ello en opinión de diversos historiadores vizcaínos y que nos lo recuerda el escritor Delmas. Casó con María Ibáñez de Leguina, y fueron padres de:


-Agustín de Ojangoiti y Legui­na.- Casado con María Sáenz de Basabil y Hormaeche, la cual instituyó en 1639 el mayorazgo de Ojangoiti, confirmado por su esposo en 1640, a base de las dos casas de Ojangoiti y la de Olaburu. Fueron padres de:

-Mariana de Ojangoiti y Basabil.- Casada con Juan de Ugarte.

-Juan de Ojangoiti y Basabil.- Concertó su matrimonio con Ángela de Salcedo, y des­pués casó con Mariana Sáenz de Ybarra, pero como no hubo sucesión en ella, nombró heredero a un hijo que hubo en doña María de Goya y Vidaurreta, de la casa solar infanzona de Goya, en Lezama de Álava, que sigue:


-Agustín de Ojangoiti y Goya.- Casó en 1647 con Marina de Madariaga y Madaria­ga, hija de Pedro de Madariaga y de María de Madariaga. Poseyó la casa solar de Ojangoiti, testando en ella en 1681, hubo varios pleitos con sus parientes los Ugarte, que después de su muerte lograron que se les reconociera su derecho al mayorazgo de Ojangoiti, por pertenecer a la rama principal de los Ojangoiti-Basabil, por lo que entraron en posesión de esta casa solar y de la de Olaburu.

De esta manera, el Mayorazgo de Ojangoiti, instituido en 1639 por María Sáenz de Basabil y Hormaeche, a base de las dos casas de Ojangoiti y la de Olaburu, pasó a formar parte de sus parientes los Ugarte, descendientes del matrimonio formado por Mariana de Ojangoiti y Basabil y Juan de Ugarte.

Solares de MADARIAGA y ARECHAVALETA


El anteriormente citado matrimonio formado por Marina de Madariaga y Madaria­ga y Agustín de Ojangoiti y Goya, instituyó en 1681 el vínculo electivo de Madariaga, que comprendía las casas solares de Madariaga y Arechavaleta.

Marina de Madariaga y Madaria­ga era hija de don Pedro y de doña María, y nieta por línea pa­terna de otro don Pedro de Madariaga, que por el pleito que sos­tuvo en 1646 por haberse negado a su esposa, Mari Ybáñez de Arteaga, el asiento de mujer privilegiada que le correspondía en la iglesia parroquial de Lezama, se sabe que era dueño de la casa solar de Madariaga, llamada Torre en algunos documentos, la cual se hallaba no lejos de la iglesia de Santa María, en donde ahora existe un gran caserío moderno construido en el lugar en que se levantaba el antiguo que pertenecía a los Oxangoiti. Agustín de Ojangoiti y Goya y Marina de Madariaga y Madaria­ga fueron padres de:

-Domingo de Oxangoiti y Ma­dariaga.- Casó en 1688 con Mariana de Beica y Sagastizabal, de la casa solar de Beica, en Lújua, y fueron padres de:


-Antonio de Oxangoiti y Beica.- Casado en 1709 con María Ignacia de Cadalso y Gallarza (Vizcarra), señora de la casa solar infanzona de Cadalso, en Zamudio, de la que nos hemos ocupado al tratar de la Torre de Zamudio. Fueron padres de:


-Domingo de Oxangoiti y Cadalso.- Al casar con Ursula Antonia de Aguirre Lecue vinculó a su casa el mayorazgo de Aguirre y Lecue con la casa solar de Aguirre, en Villaro, y la Torre de Lecue, en Galdakao, como hemos dicho al ocuparnos de esta torre. Fueron padres de:


José Agustín de Oxangoiti y Aguirre-Lecue.- Sucedió a su padre en las casas solares de Oxangoiti, Arechavaleta, y Madariaga, en Lezama, y en la casa solar de Cadalso, en Zamudio; asimismo sucedió a su tío, Manuel Mateo de Aguirre y Lecue, en la casa solar de Aguirre, en Villaro, y en la Torre de Lecue, en Galdakao. Casado con Ana Mª Joaquina de Ochandategui y Madariaga, hija de Mª Cruz de Madariaga y Mugartegui, señora del mayorazgo de Gomendio en Berriz, del mayorazgo de Sosoaga de la torre de Uribarria en Lekeitio, y de la torre de Hereza en Gizaburuaga; y de Ramón de Ochandategui y Lecue, señor de la torre de Ochandategui en Berango y del molino de Poza de Merana. Fueron padres de:

-Cayetano Joaquín de Oxangoiti y Ochandategui.- Fue teniente del 2º Batallón de Voluntarios de Vizcaya en la guerra de la Independencia. Sucedió en los mayorazgos y torres de los suyos. Casó en 1817 con Juana Francisca de Zumaran y Lizaranzu, señora del mayorazgo de Basterolaza con la torre de Antxikoa de Ondarroa, y de la casa solar de Echeverría de Berriatua.
Fueron padres de:

1-Jacoba de Oxangoiti y Zumaran.- Heredó la torre de Ochandategui. Casó en 1842 con Juan Antonio de Aguirre y Basagoiti (Zubiaga) y fueron padres de:

-Juan Víctor de Aguirre y Oxangoiti.- Casado con su prima hermana Juana de Oxangoiti y Sagasti, cuya descendencia veremos más adelante.

2-Cayetano Andrés de Oxangoiti y Zumaran.- Casado con Dominga de Sagasti y Oxangoiti. En 1883, adquirió de Concepción de Bereciartu, viuda de Ugarte, y de sus hijos, la casa solar de Oxangoiti, así como la de Olaburu, próxima a ella, que formaban parte del Mayoraz­go de Oxangoiti. De esta manera, el Mayorazgo de Oxangoiti, instituido en 1639 por María Sáenz de Basabil y Hormaeche volvió a manos de los Oxangoiti. Sucedió en las torres y mayorazgos de sus antepasados, excepto en la torre de Ochandategui que heredó su hermana Jacoba de Oxangoiti y Zumaran. Fueron padres de:


a)-Juana de Oxangoiti y Sagasti.- Casó con su primo hermano Juan Víctor de Aguirre y Oxangoiti, heredero de la torre de Ochandategui, era hijo de Juan Antonio de Aguirre Zubiaga y de Jacoba Oxangoiti Zumaran, fueron padres de:


1-Juan de Aguirre y Oxangoiti.- Del cual nos hemos ocupado en la ficha de la Torre de Berango. Casado con Carmen de Achutegui y Gorbeña, fueron padres de:

-Juan de Aguirre y Achutegui, el cual casó en primeras nupcias con Mª Isabel de Ybarra y Oriol, hija de los Marqueses de Arriluce de Ybarra, y en segundas nupcias casó con Pilar Alonso Allende y Allende.
2-Jaime de Aguirre y Oxangoiti.- Era en 1946 propietario, por herencia, de la torre de Ochandategui. Casado con Mª de Olabarri y Zuibiría (Zubiría).

b)-Joaquín de Oxangoiti y Sagasti.- Casado con Mª Ángeles de Olabarría. Fue señor del mayorazgo de Gomendio en Berriz, del mayorazgo de Sosoaga de la torre de Uribarria en Lekeitio, y de la torre de Hereza en Gizaburuaga. Señor asimismo de la casa solar de Aguirre en Villaro, del mayorazgo de Aguirre-Lecue con su torre de Lecue en Galdakao, y señor de las casas solares de Oxangoiti, Arechavaleta y Madariaga en Lezama, y de la casa solar de Cadalso en Zamudio. Vendió en 1931 la Torre de Lecue a sus inquilinos. Vendió también, en 1931, la casa solar de Madariaga a sus arrendatarios, que en el lugar en que se levantaba construyeron un nuevo caserío. Fue el último representante de estos mayorazgos y bienes. Falleció en febrero de 1945.

Fueron padres de:

1-José Mª de Oxangoiti Olabarria.- Quien facilitó los datos, a Javier de Ybarra y Pedro de Garmendia, para la realización de la obra TORRES DE VIZCAYA, editada en 1946. Casado con Margarita Victoria de Lecea y Llano, hija de Manuel Victoria de Lecea y O`Shea y de Carmen de Llano. Fueron padres de: Margarita, Mercedes, Mª Cristina, Gonzalo, José Ignacio, Javier y Enrique Oxangoiti Victoria de Lecea.


2-Concepción de Oxangoiti y Olabarria.

3-Ignacio de Oxangoiti y Olabarria.


Iñaki Madariaga Valle 2008