Escalante etxeaDenbora luzea daramate erakundeek eta teknikariek Lekeitioko historia eta monumentuen ondarea katalogatzen eta aztertzen. Dokumentu horiek arakatuz aurkitzen diren aztarnek eramaten gaituzte batzuetan, desagertuak ziren pertsonaiak, ohiturak, etab... aurkitzera; edo oraingoan bezala XVII. mendeko etxe bat, aspaldi desagertua, aurkitzera. Aztarna, kasu honetan, etxea eraiki eta bertan bizi izan zen familiaren armarria izan da.
  Escalante etxeaz ari gara, Martin Lauzirika etxegileak 1614an eraikia Martin Escalanteren aginduz, merkatari garrantzitsua berau, Lekeition jaioa eta Laredo hiribilduko famili nabari bateko oinordekoa. 
   Escalante etxea hiribilduko harresietatik kanpo zegoen, Ateako errebalean, gaur egun Atea kalea. Eraikin nagusi bat zuen, eta hari lotuta, zenbait soto. Soto horietan labeak zeuden, eskabetxea egiteko.
Etxearen fatxada batean zegoen eskudoak lau alde edo zati ditu; eta horietan agertzen dira Escalante eta Escalona abizenen sinboloak. Armak inguratzen dituen orlan Escalante leinuaren lema irakurtzen da: "Osar morir o dar la vida "
   Martin Escalante 1572 urte inguruan jaio zen. Epaiketa bateko aitorpenetan esaten zuen Lekeition jaioa zela, herri horko auzokoa eta Santa Maria elizako eliztarra, non bere jabetzako hiru hilobi zituela aitortzen baitzuen. 1603an Ana Puerto Arteytarekin ezkondu zen, hiribilduko familia nabarienetako oinordekoa. Ezkontzarekin nabarmen egin zuen gora bere gizarte-mailak.
   XVII. mendean eratu zen gizarte-klase berriko adibide argia da Martin Escalante, kostaldeko herrietan zuena egoitza, itsas merkataritzaren bidez aberastuak, eragin handia zuena herrian, eta gortera bizitzera eta gainbehera betean zegoen leinu zaharren, ahaide nagusien, tokia hartu zuena.
   Bizitza politikoan Alkate kargua bete zuen 1625, 1630, 1635 eta 1639 urteetan, Erregidore 1607, 1643, 1644 eta 1648 urteetan, Sindiko 1604an, eta San Pedro Kofradiako Erregidore 1607an.
  Merkataritzari dagokionez, 1611n Heman Perez Beingolea ikatzez hormitzen aurkitzen dugu. Honek ez zuenez burdinolarik, burdina Herezaren edo Zubietaren burdinoletan urtu eta landatzen zuen.
  Balearen koipeaz ere aritu zen merkataritzan eta hiribildua produktu horrez hornitu zuen 1611n. Koipea urtu egiten zen sain edo olio bihurtzeraino, argiterian erregai bezala erabiltzen zena, baita labaingarri bezala ere.
   Urte batzuk geroago, 1630erako Martin Escalante jauna San Juan Lariz Olaetarekin, San Juan Zabalarekin eta Domingo Martinez Agirrerekin elkartuta aurkitzen dugu arrain-eskabetxea ekoizten. Urte horretan, bere bazkideekin batera, sei mila dozena bisigu erosi zuen eskabetxerako, bederatzi erreal ordaindu zuelarik bisigu dozenako. Dokumentatuta dago 1619 aurretik eskabetxe-labeak zituela etxean. Produktu hori bai etxeko kontsumorako eta bai Gaztelara esportatzeko ere erabiltzen zen.
  1657an, bitxikeria bezala, Escalante familiaren hiru belaunaldikoren aipamenak agertzen dira hiribilduko Kontzejuaren eta Zubieta etxeko jaunaren arteko auzi bateko dokumentuetan: 1) Juan Martinez Escalante, Martin Escalanteren aita, ordurako hila, baina bere sasoian hark egindako aitorpenak aintzat hartu zirenak auzian, urte asko bizi izan zelako eta hiribilduko bizitza publikoko gertakari askoren lekukoa izan zelako; 2) Martin Escalante bera, lekuko bezala aitortu zuena; eta 3) Martin Escalante Arteyta, aurrekoaren semea, Lekeitioko Santa Maria parrokiako Eliza Kabildoaren onuradun osoa izatera iritsi zena. Honek guztiak erakusten du familia honen garrantzia hiribilduko bizitza sozial eta politikoan.
  Martin Escalante 1660 urte inguruan hil zen; eta haren seme Martin Escalante Arteytak Escalante izeneko etxea Jose Bengolea Txurrukari saldo zion, Bengolea familiak Lekeitioko Uriarte auzoan zuen dorrearen jabeari. Geroago haren ahizpa Ursula Bengolea Txurrukak eskuratu zuen. Honek Basterretxearen lotura fundatu zuen 1683an, eta senar-emazteen ondasun guztiak maiorazkoan lotu zituen. Ondasun horien artean zegoen Escalante izeneko etxea, bere armarriarekin eta sotoekin.
  Escalante etxea, lurrera bota aurretik, Bengolearen ondorengo familia batzuen eskutik pasatu zen: 1) Basterretxea-Bengolea, 2) Basterretxea-Ibañez de la Rentería, 3) Ibañez de la Renteria-Ordeñana, eta 4) Unzeta­Urkijo.
  1927ko azaroaren 28an Bruno Larrazabal Anduizak Escalante etxeko armarria Bizkaiko Museo Arkeologiko Etnografikoari dohaintzan eman zion.
  Bruno Larrazabalek armarria Beheko kalea 12ko eraikinean aurkitu zuen gordeta. Eraikin hori Bruno Larrazabalen aitak Juan Jose Unzeta Urkijori erosi zion, Escalante etxearen azken jabeari.
   Oraingoz ez dakigu zein urtetan bota zuten lurrera Escalante etxea, Lekeitioko hiribilduko Atea errebalean aurkitzen zena.

Iñaki Madariaga Valle 2011


LA CASA DE ESCALANTE
 
Desde hace tiempo, la historia y el patrimonio monumental de Lekeitio están siendo catalogados y  estudiados por instituciones y técnicos. A veces, nuevas pistas nos llevan a descubrir la existencia de personajes,  costumbres ya desaparecidas o, como en este caso, una casa del siglo XVII ya desaparecida. En este caso la pista es el escudo de armas de la familia que la construyó y habitó.
Se trata de la casa de Escalante, edificada en 1614 por el constructor Martín Lauzirika por encargo de Martín Escalante, importante comerciante natural de Lekeitio, descendiente de una destacada familia de la villa de Laredo.
La casa de Escalante estaba fuera de la muralla de la villa, en el arrabal de Atea, hoy Atea kalea. Constaba de un edificio principal y unas bodegas pegantes al mismo; en estas bodegas había unos hornos para hacer escabeche.
El escudo que estuvo en una de las fachadas de la casa está dividido en cuatro cuartes en los cuales aparecen los símbolos de los apellidos Escalante y Escalona; en la orla que rodea las armas se puede leer el lema del linaje de Escalante: “Osar morir o dar la vida”.
Martín Escalante nació hacia 1572. En las declaraciones de un juicio dice ser natural de la villa de Lekeitio, vecino de ella y parroquiano de la iglesia de Santa María de esta villa, donde dice tener tres sepulturas de su propiedad. En 1603 se casó con Ana Puerto Arteyta, descendiente de una de las familias más destacadas de la villa, con lo cual adquirió una mejor posición social.
Martín Escalante es un claro ejemplo de la nueva clase social que se constituye en el siglo XVII y que tiene su sede en las villas costeras; enri­quecida por el comercio marítimo, disfruta de gran influencia local, sustituyen­do a los representantes de los linajes antiguos, los parientes mayores que se han desplazado a vivir a la corte y se encuentran en plena decadencia.
En la vida política, ocupó los cargos de Alcalde en 1625, 1630, 1635 y 1639, Regidor  en 1607, 1643, 1644 y 1648, Síndico en 1604 y Regidor de la Cofradía de San Pedro en 1607.
En cuanto al comercio, en 1611 lo encontramos abasteciendo de carbón a Hernán Pérez Beingolea, que no tenía ferrería propia, pero fundía y labraba el hierro en la de Hereza o en la de Zubieta.
Comercia también con grasa de ballena, abasteciendo de ella a la villa en 1611. La grasa se fundía para reducirla a saín, un aceite utilizado como combustible para el alumbrado y como lubricante.
Años más tarde, en 1630, formando sociedad con San Juan Lariz Olaeta, San Juan Zabala y Domingo Martínez Aguirre, se dedica a la producción de escabeche de pescado. Ese mismo año compra, en compañía de sus socios, seis mil docenas de besugo para escabeche, a razón de nueve reales la docena. Está documentado que, desde antes de 1619, tenía hornos de escabeche en su casa. Éste producto se elaboraba tanto para el consumo domestico como para su exportación a Castilla.
En 1657, en las declaraciones de un pleito entre el Concejo de la villa y el señor de la casa de Zubieta, se da la casualidad de que coinciden tres generaciones de la familia Escalante: 1) Juan Martínez Escalante, padre de Martín Escalante, ya muerto, al que se nombra como persona que llegó a edad muy avanzada y fue testigo de numerosos acontecimientos de la vida pública de la villa; 2) el mismo Martín Escalante que declara como testigo, y 3) Martín Escalante Arteyta, hijo del anterior, que llegó a ser beneficiado entero del Cabildo Eclesiastico de la iglesia parroquial de Santa María de Lekeitio. Todo esto demuestra la importancia de esta familia en la vida social y política de la villa.
Martín Escalante murió hacia 1660 y la casa denominada de Escalante fue vendida por su hijo, Martín Escalante Arteyta, a José Bengolea Txurruka, propietario de la torre que la familia Bengolea tenía en el barrio de Uriarte de Lekeitio. Posteriormente pasó a manos de una hermana de este, Ursula Bengolea Txurruka, la cual en 1683 fundó el vínculo de Basterretxea, vinculando en mayorazgo todos los bienes del matrimonio, entre los que se encontraba la casa llamada de Escalante, con su escudo de armas y bodegas”.
La casa de Escalante, antes de ser derribada, pasó por las manos de varias familias descendientes de los Bengolea: 1) Basterretxea-Bengolea, 2) Basterretxea-Ibáñez de la Rentería,  3) Ibáñez de la Rentería-Ordeñana,  y 4) Unzeta-Urkijo.
El 28 de noviembre de 1927, Bruno Larrazabal Anduiza donó el escudo de armas de la casa de Escalante al Museo Arqueológico y Etnográfico de Bizkaia.
Bruno Larrazabal había encontrado este escudo, guardado en el edificio nº 12 de de la calle Beheko kalea de Lekeitio, edificio que compró su padre a Juan José Unzeta Urkijo, último propietario de la casa de Escalante.
Por el momento desconocemos en que año fue derribada la casa de Escalante del arrabal de Atea de la villa de Lekeitio.
 
Iñaki Madariaga Valle 2011